2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා

අපිත් ඔහේ තමයි!

 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 539

16 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ හිටපු ලොකුම කතාකාරයා ඒ කණ්ඩායමත් එක්ක විපක්ෂයට ඇවිල්ලා නැහැ. උන්නැහේ සහ එයාගෙ තවත් මිතුරෙක් තවම ඉන්නෙ රටේ ලොකු මහත්තයා සමඟලු. ඒත් එයා හිටපු ලොකු තැන සමඟත් ඉඳහිට දුරකතන මගින් සම්බන්ධකම් පවත්වන බව තතුදත් අය කියනවා.

පසුගියදා සෑහෙන කාලයක් විදේශ ගතව හිටපු එයා මේ ළඟදි ලංකාවට ඇවිල්ල සුපුරුදු විදියට හිටපු ලොක්කටත් දුරකතනයෙන් කතා කරල...

විශ්වාස භංගෙදි අගමැතිතැනට විරුද්ධව ඡන්දෙ දීල ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැහැපු කස්ටිය හිටපු ලොක්ක ළඟට ගෙනියන්න ලොකුවට කපුකම් කරපු එයා තවමත් එන්න ප්‍රමාද ඇයි කියල ඒ වෙලාවෙ හිටපු ලොකු තැන ප්‍රශ්න කළාලු.

ඔන්න ඒ පාර කතාකාරයට ගණදෙවි නුවණ පහළවෙලා එයා කිව්වලු අනේ සර් මම නැවතුණේ අහිතකින් නොවේ... මාත් එක්ක තවමත් මේ පැත්තෙ ඉන්න හිටපු සෙල්ලං මල්ලිත් එක්කම එන්න ඕන නිසා කියල... එයා ඔය පැත්තට එන වචනෙ හම්බවුණ ගමන් අපිත් ඔහේ තමයි කියලත් කිව්වලු. ඒක ළඟදිම සිද්ධවෙව්වි කියල අනාවැකියකුත් පළකරලා.

 

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30