2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා

සිග්නල් දීම

 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 797

16 දෙනාගේ කණ්ඩායම මේ පාර උඩරට පැත්තෙ පවත්වපු රැස්වීම ගැන ආරංචිය ලැබුණ අත පාටියෙ ලොකු මහත්තය ඒ ගැන ටිකක් විපරම් කරල බැලුවලු.

එහෙම බලන කොට ඔන්න අත පාටියෙ හිතවතුන් පළාත් සභා ගමේ සභා ආදියෙ ඉන්න උදවිය රැස්වීමට යනවද නැද්ද කියල හිත හිත වැට උඩ ඉන්නවය කියල ආරංචි වුණා.

ඒ අල්ල පනල්ලෙ කවුරුවත් නොහිතපු වෙලාවක කේතලෙන් මල්ලක් ගෙනාපු පැත්තෙ සංචාරෙකට ආපු රටේ ලොකු මහත්තය 16 දෙනාගෙ කණ්ඩායමේ ලොක්කෙක්ගෙ ගෙදරටත් ගොඩවෙලා සතුටු සාමීචියක යෙදුණා කියලත් කියැවුණා...

ඒ ගමනින් පස්සෙ 16 කණ්ඩායමට ආරංචි වුණේ එයාලගෙ රැස්වීමට එන්දෝ නොඑන්දෝ කියල වැට උඩ හිටපු පිරිසට පක්ෂයෙ ඉහළින් සිග්නල් එකක් ලැබුණලු 16 දෙනාගෙ රුස්වීමට ගියාට කමක් නැහැ කියල...

ඒ සිග්නල් එකෙන් පස්සෙ එයාලත් රුස්වීමට සහභාගි වුණ බවයි ආරංචි.

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31