2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා

බැණිල්ලට හේතුව

 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 732

හිටපු රෙජීමය පන්නල යහපාලනේ ගේන්න ඇපවෙලා කැපවෙලා වැඩ කරපු ආගමික අංසෙ ලොකු නමක් තියෙන උගත් විද්වත් වගේම සටන්කාමී කෙනෙක් ගැනයි මේ කතාව.

අපි කියන්නෙ කසාවත් අඳින කෙනෙක් ගැනයි... පසුගිය කාලෙ රටේ ලොකු මහත්තය ඇතුළු හැමෝටම හොඳ කියපු ගුණ වර්ණනා කරපු ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් මිල කළ නොහැකි සේවාවක් කළ මෙතුමා මෑතක ඉඳන් රටේ ඉහළම පුටුවක් දරන කෙනකුට සැරට දොස් කියන්න පටන් අරන්... උන්නැහේට විරුද්ධව සටනක් කරන්න වුණත් සූදානම් කියලයි ප්‍රකාශ කරලා තිබ්බෙ.

ඉතින් මේ අය එකපාරටම මෙහෙම කියන්නෙ ඇයි කියල ආණ්ඩුවෙ ඉහළින් හොයල බැලුවලු... බුද්ධිමත් අංශ දාලත් විමසුමක් කරලා... ඊළඟට සැබෑ කතාව වාර්තා වෙලා...

ඒ අනුව ආණ්ඩුවෙම ඉන්න ලොකු මහත්තයට අසතුටු කට්ටියක් මේ අයට සතුටුවෙන්න පුළුවන් යමක් කරලලු. ඒ ගැන ලොකු වාර්තාවක් ඉහළම තැන්වලට ලැබිලලු.

 

 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30