2018 අප්‍රේල් 07 වන සෙනසුරාදා

ඇස් දෙක

 2018 අප්‍රේල් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 453

උඩරට පළාතෙ එක්තරා ප්‍රසිද්ධ දේශපාලන පවුලක පක්ෂ නායකයෙක්ගෙ ඇස්දෙක ඉහළම දේශපාලනඥයො දෙන්නෙක්ගෙ නමින් නම් කරලලු...

පැරණි පරපුරකට අයත් වතුකර මෑන් කෙනෙක් වන මුන්නැහේ තමන්ගෙ වම් ඇහැ හිටපු ලොකු තැනටත් දකුණු ඇහැ දැන් ඉන්න ලොකු මහත්තයටත් බාරදීලය කියල ප්‍රසිද්ධියෙම කියාගන්න පටන් අරන්ලු...

මෙයාට තමන්ගෙ පළාතෙදි අභියෝග කළ දේශපාලන ගෝලයන්ට පසුගිය පුංචි ඡන්දෙදි  පාඩමක් කියාදුන්න මුන්නැහේ මේ පාර කොක්ක ගහන්න යන්නෙ කාටද කියල තවමත් පැහැදිලි නැති බවයි ආරංචි.

 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00