2018 මාර්තු 10 වන සෙනසුරාදා

මං එපාද?

 2018 මාර්තු 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 689

පොලිස් ඇමැතිකම ෆොනීට භාර දෙන්න යනවය කියලා පසුගිය දවස්වල හරි කතාවක් ගියා... ඒත් මේ පත්වීමට ආණ්ඩුවෙම සමහර පක්ෂවල මැතිඇමැතිල වගේම රටේ ඉහළම පවුලක පිරිසකුත් තදින්ම විරුද්ධ වෙලා.

ඒ අවුඅස්සෙ පොලිසියෙ ඉන්න ඉහළම නිලතල දරන කස්ටියකුත් පොලීසිය ෆොනීතුමාට භාර දෙනවනම් අපිට වැඩකරන්න අමාරැවේවී කියල ඉහළම තැන්වලට දැන්නුවලු...

ඉතින් මේ ජරමරේ නිසා අපහසුතාවටත් ආවේගයටත් පත්වුණ ෆොනීතුමා පොලීසියෙ ඉන්න ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරින් ගණනාවකට දුරකතනයෙන් කතා කරලා තමන් පොලීසිය භාරගන්නවට කැමතිද? අකමැතිද? කියලා කෙළින්ම ඇහුවලු...

ඒ ප්‍රශ්නයෙන් අපහසුතාවට පත්වුණ මේ පොලිස් ලොක්කො ප්‍රශ්නයට උත්තර දීගන්න බැරැව අන්දමන්ද වුණා කියලා තියනවා. කොහොම වුණත් අන්තිමේදී ෆොනීට ඒ පට්ටම නැතිවුණා.

 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30