2018 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා

උන්නැහේ නිදි යෝජනාව සම්මතයි!

 2018 පෙබරවාරි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 728

විප්ලවීය පක්ෂයෙ රතු නායකය පසුගියදා අපූරු හෙළිදරව්වක් කළා...

උන්නැහේ තමන්ගෙ ගම් පළාතෙ ඒ කියන්නෙ රජරට පැත්තෙදි කරපු මේ හෙළිදරව්වෙදි කියැවුණේ පළාත් සභාවල මනාප ඡන්ද ක්‍රමේ වෙනස් කරන්න කියාපු දියවන්නා රැස්වීමෙදි සිද්ධවුණ දෙයක්...

මේ ඡන්ද ක්‍රම වෙනස් කරන රැස්වීමට ආපු ආණ්ඩුවෙ ලොකු තනතුරක් දරන ප්‍රබලම ඇමැති කෙනෙක් රැස්වීමෙ වැදගත්ම හරිය එනකොට හිටියෙ නිදාගෙනලු... උන්නැහේ සුව නින්දක හිටපු නිසා කවුරුවත් කූද්දන්න ගිහිල්ලත් නැහැ.

ඉතින් ඡන්ද ක්‍රමේ වෙනස් කරන යෝජනා ඉදිරිපත් කරල ඒව සම්මත කරල ඉවරවෙලා පක්ෂ නායකයො නැඟිටල යන්න හදන වෙලාවෙලු රජය නියෝජනය කරන්න ආපු මේ ඇමැතිට ඇහැඇරිලා තියෙන්නෙ...

උන්නැහේ නින්දෙන් නැඟිටිනකොට ඡන්ද ක්‍රමේ සම්මත කරල පක්ෂ නායකයො පිටවෙලා යන්න සූදානම්ලු...

ඉතින් මේ ලොක්කට කරකියාගන්න දෙයක් නැතුව උන්නැහෙත් අනිත් අය කරපු යෝජනාවට අත්සන් කළාලු...

ආණ්ඩුවෙ ලොකුම පට්ටමකටත් ඉව අල්ලන නිමල හදක් තියන උන්නැහේ ගැන මේ කතාව රතු නායකයා කිව්වා කියල පහුගිය දවස්වල රජරට පළාතෙන් වාර්තා වුණා.

 

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30