2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා

සපෝට් එක දෙනවද?

 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 463

මේ දවස්වල එස්.ටී.එෆ්. එකේ දැඩි ආරක්ෂාව ඇතිව ඡන්ද සටන කරන සුළු පක්ෂයක නායක ඇමැති කෙනෙක් ඉන්න උන්නැහේ මේ ආරක්ෂාව ගත්තේ එයාලම ඉන්න සන්ධානෙ ලොක්කෙක්ගෙ කස්ටියකගෙ තර්ජන ගර්ජන නිසාලු...

ඉතින් එයාට ඊයේ පෙරේදා අලි පාටියෙ ඉහළම පට්ටමක් දරන මහත්තයෙක් කතා කළා. එයා පක්ෂයේ ලියන කියන වැඩ භාරව ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැති සයිස් කෙනෙක් උන්නැහේ සුළු පක්ෂ ලොක්කගෙන් ඇහුවෙ “ඉස්සරහට රජයට ගැටලුවක් ඇතිවුණොත් තමුන්නාන්සෙ අපි එක්ක නේද ඉන්නෙ?” කියන ප්‍රශ්නයයි.

ඒක ඇහුවම තර්ජන ගර්ජනවලට ලක්වී සිටින ඇමැති සයිස් මහත්තයට තදින් කේන්ති ගියා. ඒ කේන්ති පිටම උන්නැහේ අලි පාටියෙ ජ්‍යෙෂ්ඨයට දොස්පරොස් කියමින් තමන්ලගෙන් සහාය ඉල්ලගන්න කලින් එයාලගෙ ළඟ ඉන්න තමන්ට ප්‍රශ්න ඇතිකරන කෙනා පාලනය කරගන්න කියලා තදින් කිව්වලු... එහෙම නොකළොත් අපි තීන්දුවක් ගන්න වගක් සුළු පක්ෂ නායකයා දන්වලා තියන බව ආරංචියි.

 2018 ජුලි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජුලි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජුලි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජුලි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00