2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා

කතාව හරිලු - බොරුලු!

 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 629

ආණ්ඩුවෙ ලොකු මහත්තයයි දෙවැනි මහත්තයයි දවස් ගණනාවකට කලින් හැන්දෑවක රටේ ලොකු මහත්තයගෙ ගෙදර පැය 4ක විතර දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කළා කියල සූ ගාලා කතාවක් ගියා.

දොරගුළු ලාගෙන ඒදෙන්න විතරක් කරපු මේ කතාබහේදි උණුසුම්වාදි විවාද හටගත් බවත් රටේ බරපතළ ප්‍රශ්න ගැන අමුතු අමුතු කතා සිද්ධ වුණ බවත් විපක්ෂය කිව්ව. බොහොම තීරණාත්මක කතාවකින් පස්සෙ මේ දෙන්නා දෙපැත්තට ගියා...

ඔන්න ඊට දවසකට දෙකකට පස්සෙ හිටපු ලොකු තැනට අලි පාටියෙ රගර් වික්‍රම ඇමැතිතුමා රගර් තරගෙකදි හමුවුණාලු...
ඒ පාර හිටපු ලොකු තැන රගර් යාලුවාගෙන් ඇහුවලු ඇත්ත ද මේ දෙන්න හම්බුවෙලා කරපු කතාබහ තරමක් දුරදිග ගියාය කියන්නෙ කියලා...

එතකොට වටපිට බලපු රගර් වික්‍රම ඇමැතිතුමා ගත් කටටම ඒක බොරු කතාවක් කියමින් යන්න ගියාලු.

 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30