2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා

තනියම ගමනක්

 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 497

සම්මුති ආණ්ඩුවට අවුරුදු දෙක පිරුණට පස්සෙ අලි පාටියේ උදවිය තමන්ට තනි ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් ද කියල බලමින් ඉන්නවලු.

මේ වැඩේදි අඩු ඡන්ද ටික සොයාගන්න ඒකාබද්දෙ පැත්තට ලොකු දැලක් එළලය කියලත් කතාවක් යනව. එතැනින් හත් අට දෙනෙක් තනි තනිව හරි පක්ෂයක් හැටියට හරි බාගන්නලු යන්නෙ.

ඒත් කේන්දරේ හැටියට අගමැතිකම උරුමයි කියන ඒකාබද්දෙ ලොකු පුටුවක් හොබවන කොලොම්පුරේ දේසපාලුතුමෙක් මේ වැඩවලට ලොකු පොල්ලක් දානවලු. උන්නැහේ කියන්නෙ කවුරුවත් එක්ක සමගියක් ඕන නැහැ. අපිට තනියම පුළුවන් කියලලු.

කොහොම හරි අලි පාටියෙ අය උත්සාහය අත් ඇරල නැහැ... ඉදිරියේදි කරනවය කියන ඇමැති සංශෝධයේදි තමන්ගෙ මතය අනුව කටයුතු නොකෙරුණොත් තනියම ගමන ස්ථිරයි කියල අලි පාටියෙ ලොක්කො දැන් එළිපිටම කියන්නත් පටන් අරන්ලු.

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31