2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා

අනතුරු ඇඟවීම

 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 465

තෙල් හුටපටේ උග්‍රවෙලා මිනිස්සු පෝලිම්වල ගාල්වෙලා ඉඳගෙන ආණ්ඩුවෙ ගුණවර්ණනා කිරීම ගැන ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමැතිවරු දෙතුන්දෙනෙක් රටේ ලොකු මහත්තයට පැමිණිලි ගණනාවක් කළා. තෙල් වැඩේ භාර දේසපාලුතුමාත් තවත් මැති ඇමැති කස්ටියකුත් මේ ප්‍රශ්නය අර්බුදයක් කළයි කියල කතාවකුත් කියල.

ඊට සුළු මොහොතකට පස්සෙ තෙල් භාර උන්නැහේට ලොකු මහත්තය වහාම එන්න කියල පණිවුඩයක් දුන්නා. ඊට පස්සෙ උන්නැහේ ආව. ආපු ගමන් ප්‍රශ්නය ගැන තියන පැමිණිලි සේරම විමසල තෙල් ලොක්කට එලොව පොල් පේන දේශනයක් දීල ආණ්ඩුව කන්න එපා කියලත් කිව්වලු.

වහාම ප්‍රශ්නය විසඳුවෙ නැත්නම් වෙන දේ බලාගන්න කියල අනතුරු ඇඟවීමකුත් කළා කියල ආරංචියි...  

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31