2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා

තනතුර බේරගන්න පූජාවක

 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 442

දුරදිග ගිය සාරි පොටේ හුටපටෙන් පස්සෙ මැදරට හරි වලි... එහේ ලොකු ඇමැති පට්ටම දරන මහත්තයා එක්ක මේ ප්‍රශ්නෙට දැන් ඔට්ටුවෙන්නෙ සභාවෙම ඉන්න ඇමැති පට්ටමක් දරන තවත් උන්නැහේ කෙනෙක්ලු...

මේ මෑතකදි තිළිණයක් ලෙස ඇමැතිකමක් ලබාපු උන්නැහේ සාරි පොටේ හුටපටේ නිසා ප්‍රශ්නයකට මුහුණපාලා ඉන්න පළාත් ලොක්කගෙ පට්ටම දැන් තමන්ට ලැබෙන්න ඕන කියල ආණ්ඩුවෙ ලොකුම තැනකට ඉල්ලීමක් දීලා.

මේකට සපෝට් එකටත් තවත් පිරිසක් ඉන්නවලු. මේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරපු බව දැනගත්ත වත්මන් පළාත් ලොක්ක තත්ත්වෙ එච්චර හොඳ නැති නිසා වහාම තමන්ට ආගමික ආශිර්වාදෙ ලබාගන්න කල්පනා කළා.

ඊට පස්සෙ ලොකු මල් වට්ටි, පූජා වට්ටි අරගෙන එක්තරා හැන්දෑවක දළදා හාමුදුරුවන් වැඩ සිටින කුටියට ගිහින් ලොකු කන්නලව්වක් කළාලු. තමන් වටේ ඉන්න අයගෙන් තනතුර රැකදෙන්න කියලලු එයා මේ කන්නලව්වෙන් ඉල්ලා සිටියෙ... මේ කන්නලව්ව ගැන දැනගත්ත විරුද්ධ පාර්ශ්වය ඒක රටේ ඉහළම මන්දිරේකටත් වාර්තා කරලයි කියලත් කියවෙනවා.

 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00