2017 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා

තෙල බෙදිල්ලක්

 2017 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 582

ඒකාබද්දෙ ඉන්න රජරට පළාතෙ පොරක් අලුත් වැඩකට බැහැලය කියල පොඩි හා-හූවක් යනව... කලක් දොළොස් මහේ පායන චන්ද්‍රයා වගේ දන්සල් දුන් මුන්නැහේ ඒ කාලෙ නම් ඇමැති සයිස් දැන්නම් දියවන්නා මැම්බර් මට්ටමේ තමයි ඉන්නෙ...

ඉතින් එයා තෙල බෙදන්න පටන් අරන් තියෙන්නෙ ඒකාබද්දෙ අයටමලු. හිමින් සැරේ එක එක මැම්බර් මහත්තුරැ හමුවෙලා අපි අපේම ආණ්ඩුවක් හදන්න අරගොල්ලට සහාය දෙන්න ඕන කියන එකලු මෙයාගෙ කතාව මෙහෙම කිය කිය ඒ කස්ටියගෙ හිත හදන්න කියන කොන්තරාත්තුව එයාට දුන්නෙ සන්ධානෙ ඉහළම පට්ටමක් දරන “අමර” පොරක් කියලා තමයි තතුදත් අය කියන්නෙ... ඒ කොන්ත්‍රාත්තුව හරියට කළොත් එයාට කියන සමහර ප්‍රශ්නවලට සහනයක් ලැබෙන්නත් නියමිතයි කියලා කියැවෙනවා...

ඒත් උන්නැහේ එක එක් කෙනාට තෙල බෙදන බව දැනගත් සමහරැ ඒකට දැඩි විරෝධයක් පළකරන්න පටන් අරන් කියල තවත් ආරංචියක් යනව. ගිලෙන නැව්වලට ගොඩවෙන්න අපි සූදානම් නැහැ කියලා එයාලා කියනවලු. 

 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00