2017 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා

ස්වාධීන කස්ටියගෙ වැඩ

 2017 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 371

කස්ටියකගෙ මාර වැඩ වගයක් ගැන අපිට අහන්න ලැබුණා... මේ කොමිසම රටේ ආරස්සාවට වගකියන දෙපාර්තමේන්තුවක කටයුතු කෙළින් කරන්න පිහිටවපු සභාවක්...

ආරස්සාව භාර ආසනය පාලනය කරන නිසා කොමිසමේ ලියන කියන වැඩ භාර මහ පුටුවෙ ඉන්න “දාස” මහත්තයෙක් තමන්ගෙ පවුලෙ අයට වෙඩි තැබීමේ පුහුණුව ලබාගන්න කල්පනා කළාලු. ඒත් මේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙඩි තැබීම පුහුණු කරන්නෙ තමන්ගෙ දෙපාර්තමේන්තු කස්ටියට විතරයි...

නමුත් අර කොමිසමේ “දාස” උන්නැහේ බලවතෙක් නිසා කළුතර පැත්තෙ නිසා වෙඩි පිටියක උන්නැහේගෙ පවුලෙ අයට ඉල්ලපු පුහුණුව ලබා දෙන්න සිද්ධවෙලා තිබ්බ කියනවා...

මේක ඒ පුහුණු ආයතනෙට ලොකු හිරිහැරයක් ජරමරයක් කියලා එතන හැමෝම කියනවා. ඉතින් මේ ගැන ඉහළට කරුණු කියන්න උත්සාහ කරපු නිලධාරි කස්ටියට අර බලවත් ලොකු ලොක්කො කකුල් මාට්ටු දාන්න පටන් අරන් කියලයි ආරංචි... සමහරුන්ගෙ පට්ටම්වලටත් තට්ටු කරන තරමට වැඩේ දුරදිග ගිහිල්ලලු.

 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00