2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා

හොඳ පට්ටමක් නැත්නම් බැහැලු

 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 846

පිටරටවල් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආණ්ඩුවෙ ලොකුම ආයතනයක ලොක්කකුට නියමිත සුදුසුකම අනුව ළඟදි තානාපති සයිස් රස්සාවක් ලබා දුන්නා..

හැබැයි ඒ අප්‍රිකාව පැත්තෙ රටකට... ඉතින් හැමදාම සුව පහසු රටවල් සොයන මේ තැනැත්තා ඒ රස්සාව තමන්ට එපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කළාලු... ඒ නිසා එයා හිටපු පරණ තනතුරේම තවමත් අසුන්ගෙන ඉන්නවා.

මෙයා අමාත්‍යංශයෙ දරන තනතුරේ හැටියට ආසියාවෙ තියෙන ලොකුම සංවිධානෙක ඉහළ නිලයකුත් දරනවලු. ඒකෙ නිල බලය යොදාගෙන අපට අල්ලපු රටේ නියෝජිතයො එක්ක මෙයා පොඩි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කොක්කක් දාගෙන කියලත් ආරංචියි...
ආණ්ඩුව ගන්න තීන්දු අනුව දෙන තනතුර බාර නොගත්ත මදිවට පට්ටමේ බලය පාවිච්චි කරලා කොකු පටලවාගන්න අය නිසා ආණ්ඩුවත් තරමක් අපහසුතාවට පත්වෙනව කියලයි ඒ ආයතනෙම අය කියන්නෙ.

ඒ කවුරැ මොනව කිව්වත් මෙයා “කරදමුංගු කරාබුනැටි සාදික්කා වසාවාසි” කියන පරණ සින්දුවත් කිය කියා තමන්ගෙ වැඩපිළිවෙළ ඒ විදියටම ගෙනියනවලු.

 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 පෙබරවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00