2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා

මාර ඔප්පුවක්

 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 723

දියවන්නා කවුන්සිලේ කිට්ටුව තියෙන එක්තරා මල් මාවතක තිබෙන සේරම ඉඩකඩම් එක ඔප්පුවකට සින්නවෙලාය කියලා බලවත් තැන්වල කතාබහක් ඇතිවෙලා...

මේක මාතෘකාවක් වෙන්න හේතුව ඒ පළාතෙ ඉන්න දේශපාලකතුමකුගෙ නම මේකට ගෑවිච්ච නිසයි.

පළාතෙ අය කියන්නෙ ඔය කියන මාවතේ තිබෙන සේරම ඉඩකඩම් අයිති ඒ දේශපාලුතුමාටලු.

හැබැයි උන්නැහේ දැන් දියවන්නා කවුන්සිලේ මැම්බර් කෙනෙක් නෙවෙයි.. නමුත් යහපාලනේ තියෙන කාලෙ උන්නැහේ ඒ ආණ්ඩුවෙ ලොකු තනතුරු දැරූ බවත් ප්‍රසිද්ධයි. ගිය මහ ඡන්දෙදි තමන් අවුරුදු විසි ගණනක් අසුන්ගෙන හිටපු දියවන්නාවෙ පුටුව එයාට අහිමි වුණා...

යහපාලනේ කාලෙ සිද්ධ වුණු හුඟක් ජරමරවලට නම ගෑවුණු මුන්නැහේට කාලයක් තමන්ගෙ පට්ටම් ගලවගෙනත් ඉන්න සිද්ධ වුණු බව අපට මතකයි... ඒ කාලෙ උන්නැහේල කරපු ගනුදෙනු ගැන දැන් ලොකු ලොකු කොමිෂන් සභාවල කතන්දර දිග ඇරිලා...

මේ මොන කතා තිබුණත් උන්නැහේ ඉසුරු සම්පත් අතින් නම් පරාද නැහැ. පරාද ඡන්දෙන් විතරයි. 

එකම පාරක තියෙන සේරොම ඉඩකඩම් තනි ඔප්පුවකට මාට්ටු කර ගත්ත එකෙන්ම උන්නැහේගෙ වැඩ කිඩ ගැන හිතාගන්න පුළුවන් බව තතු දත් අය කියනවා.

 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00