2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා

පැරැද්දිල්ල

 2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 537

පසුගියදාක ඌව පළාතෙ එක්තරා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ සභාවක අය-වැයක් පැරදුණාලු. ඒකෙ බලය පිහිටුවල තිබුණෙ ආණ්ඩු පක්ෂය. ඇති තරම් වැඩිඡන්ද තිබුණ සභාවෙ අයවැය හිටිගමන් පැරදුණේ මොකද කියල ආණ්ඩුවෙ ඉහළට ප්‍රශ්නයක් ආව.
ඔන්න ඒ පාර ඒ ගැන අග ඉඳන් මුලට, මුල ඉඳන් අගට ලොකු සොයාබැලීමකුත් කළා. පසුගියදාක මේ රටේ ලොකු මහත්තයෙක් ගිහිල්ල මේ සභාවෙ දුප්පත්ම ගමක් සංවර්ධනේට ආධාර උපකාරත් කරල තියෙද්දි මේක මෙහෙම වෙච්ච එක ගැනයි ආණ්ඩුවට ප්‍රශ්නය ඇතිවුණේ.

අන්තිමට බලාගෙන ගියහම ආණ්ඩුවෙ ලොක්කන්ට ඔප්පුවුණා මේ පරාජය පිටිපස්සෙ හිටියෙ ඔය දිස්ත්‍රික්කෙම එක්තරා මන්ත්‍රී සයිස් පොරක් බව. 

උන්නැහේ දිස්තිරික්කෙ කොකු මන්ත්‍රී කෙනෙක් බවටත් ප්‍රසිද්ධයිලු.... සභාවේ විදියට ඒ ප්‍රාදේශීයසභාව පැරැද්දුවෙ වෙනත් කෙනෙක් එක්ක තියෙන මනාප හුටපටයක් නිසාය කියලත් ආරංචියි... කොහොම නමුත් එයාට දැන් රතු එළි පත්තු කරල ආණ්ඩුව නැවත ඒ සභාවෙ අයවැය සම්මත කරගන්න සූදානම් කියල කියැවෙනවා.

 2020 නොවැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 නොවැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 නොවැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 නොවැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 නොවැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00