2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා

අතේ කෝට්අතේ කෝට්

 2020 නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 627

රටටම බේත් දෙන එක්තරා ආණ්ඩුවෙ සංස්ථාවක ඉන්න මාර පොරක් ගැනයි මේ කතාව. එයා ගණන් මිනුම්වලට සම්බන්ධ නිලමෙ කෙනෙක්ලු...

කොහොම හරි කතාව මේකයි. මෙයාලගෙ ආයතනෙට බෙහෙත් වගේම තවත් නොයෙක් දේවල් සපයන අයට මුදල් ගෙවනකොට මෙයා දඩයක් දානවලු...

ඒක එහෙම කරන්න නම් මේක මෙහෙම කරන්න කියලලු එයා තමන්ගෙ සැපයුම්කරුවන්ට කියන්නෙ. කොහොම හරි වැඩේ ඉවරයක් නැති ජරමරයක් බවට පත්වුණා කියල තතු දත් අය කියනව...

එයා වැඩේ සරුවට කරගෙන ගියත් මේක ගැන ආණ්ඩුවෙ ඉහළම තැන්වලට ඉව වැටුණ... පස්සෙ මේ තැනැත්තා කොටු කරන්නම එක්තරා කෙනෙක් ලව්ව ගනුදෙනුවකුත් සිද්ධ කළාලු. අන්න ඒ බුද්ධි මෙහෙයුමෙන් මෑන් අතේ කෝට්ලු....
දැන් එයා උණුවතුරට වැටිල ඉවරයි... ඊට පස්සෙ අග ඉඳන් මුලට එයා කරපු ජරමර ගැන සොයන්න ගත්තලු. එතෙන්දි හොඳ හොඳ සෙල්ලම් එළියට ආ බවත් ආරංචියි....

 2021 ජනවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00