2017 අප්‍රේල් 08 වන සෙනසුරාදා

දෙකොණ පත්තු වූ ඇමැති..

 2017 අප්‍රේල් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 588

“අප්පොච්චි මලෝ” කියපු ඇමැති උන්නැහේ පසුගියදා දියවන්නා කවුන්සිල කැන්ටිමේදී දවල් කෑමට ජපන් කෑම ටිකක් බෙදාගෙන ඒක කන්න මේසයක් හෙව්ව. හැමතැනම කවුන්සිලේ කස්ටිය වාඩිවෙලා කනවා....

ඔන්න ඊළඟට තිබුණ මේසෙක එයා මළාය කියාපු අප්පච්චි වයඹ ‍ජොනීල එක්ක කෑම කමින් විහිළු තහළු කරමින් හිටියා. කෑම පිඟාන අතේ තියන් තැනක් හොයමින් සිටි අප්පොච්චි මලෝ දැකපු වයඹ ජොනීතුමා එන්න එන්න ගරු ඇමැතිතුමා අද අපි එක්ක කමු කියල අප්පොච්චි වාඩිවෙලා හිටපු මේසෙ තිබුණ හිස් පුටුවට කතා කළා.... ඒත් එයා මැරිච්ච අප්පොච්චිත් එක්ක කොහොම කෑම කන්නද කියල හිත හිත වෙන තැනක් හොයනකොට එතන හිටපු කවුරුත් එයාට ආයෙත් කතා කළා. ඒ පාර බැරි මරගාතෙම එයා ඉතාම අපහසුවෙන් අප්පොච්චි හිටපු මේසෙට ඇවිල්ල පිඟාන තියල කන්න හැදුවා විතරයි එතන හිටපු පොනීල සේරම එකතුවෙලා අප්පොච්චි මලෝ ඉස්සරහ ආණ්ඩුවට දෙහිකපන්න පටන් ගත්තා... අප්පොච්චි සද්ද නැතුව කෑම කනව. ඒ වුණාට අප්පොච්චි මලෝ මේ බැනිල්ලට ගමකට කලබල වෙලා තමන් බෙදාගත්ත ජපන් කෑම පිඟානෙ තිබුණ හොදි කොප්පයක් එකපාරටම බීගෙන බීගෙන ගියාලු. හොද්ද බිව්වමයි උන්නැහේට දෙකොණ පත්තු වුණේ. තනිකර සැර මිරිස්වලින් හදාපු ජපන් කෑමට මිශ්‍රකරන ගිනියම් හොද්දෙ සැරට ඉහිං කනින් දාඩිය දාන්න ගත්තා. කඳුළුත් මතුවුණාලු....

අන්තිමට එතන හිටපු කවුන්සිල් සගයො වතුර එහෙම ගෙනත් දීල ගින්න නිවාගන්න උදව් වුණාලු. හැබැයි මේ සංගදිය දිහා බලන් හිටපු අප්පච්චි නොවෙයිලු කිසිම වචනයක් කතා කළේ.

 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00