2020 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා

දෙවැනියා වෙන්න ට්‍රයිලු

 2020 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා, ප.ව. 07:15 587

කොළඹ උතුරේ ඉන්න කරුණාවට බරයි කියන අලි පාටියේ දිසා නායකයා මේ දවස්වල ටිකක් නීතිය පැත්තෙන් හිරවෙලා ඉන්නේ. මොකද නොදැනුවත්වම තොණ්ඩුව එයාගේ බෙල්ලට වැටීගෙන එන නිසා ඔය බැංකු හුටපට මොනවා තිබුණත් උන්නැහේ ඒ ඔක්කොම අස්සේ මාර හටනකලු ඉන්නේ පුංචි දාසගේ පාටිය දිය කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි පුංචි දාසගේ නියෝජ්‍ය පට්ටමටත් එයා ඇල්ම බැල්ම දානවලු. ඒකත් හරියයි වගේ පේන්නේ.

ඒකට පාර කපන්න මෙයා ඇතුළෙන් පැලෑන් එකක් අඳිනවලු පක්ෂ විනය කඩ කළා කියලා පුංචි දාසගේ නියෝජ්‍ය පට්ටම ගලවන්න. ඒකට එයාලගේ තීරණ මණ්ඩලයේ කට්ටියත් ලෑස්තිලු. ඒ වගේම පුංචි දාසගේ පැත්තේ ඉන්න පොඩි අලි පැටවුන්ට කිව්වලු අනාගතයක් තියෙන්නේ එයා එක්ක විතරයි, එයා එක්ක ගමනක් යන්න එන්න කියලා. පරණ කරපු උදව් ටිකකුත් මතක් කළාලු. කොහොම වුණත් උප ඉඳලා නියෝජ්‍ය වෙන්න දඟලන මෙයා ගැන අලුත් සන්ධානයේ කට්ටිය ඇහැ ගහගෙනලු ඉන්නේ.

 2021 ජනවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2021 ජනවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00