2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා

ඉම්පෝර්ටඩ් ප්‍රයිවෙට් සෙකට්‍රි

 2020 පෙබරවාරි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 971

ඇමැති පට්ටම් ලැබුණට පස්සේ ලොකු ලොක්කො එක එක විජ්ජා පෙන්නන්න ගන්නවා.

මේ වගේ විජ්ජාකාරයෙක් වගේම පක්ෂ නායක පට්ටමකුත් තියන එක්තරා ඇමැති කෙනෙක් ඉන්නවා.

උන්නැහේ ඉතිහාසගත දේශපාලන පරපුරකින් පැවත එන මෑන් කෙනෙක්...

එයාට ළඟදි ඇමැති පට්ටමක් ලැබුණෙ කාලයක් විපක්ෂයේ හිටියට පස්සෙයි. ඇමැති පට්ටමක් ලැබුණම මෙයාට පෞද්ගලික ලේකම් කෙනෙක් ඕන වුණා. ඒක විශේෂ පත්වීමක් යැයි තීන්දු කරපු මේ දේශපාලන භාවතා පෞද්ගලික ලේකම්වරියක් ඉම්පෝර්ට් කරන්න තීරණය කළාලු.

ඒ ඉම්පෝර්ටඩ් පෞද්ගලික ලේකම් නෝනා ගෙනාවේ අල්ලපු රටේ දකුණෙ ප්‍රාන්තයකින්. එයා ඇමැති භවතගේ ප්‍රයිවෙට්ම සෙකට්‍රි හැටියට පත්කළේ එයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්වලටත් වඩා රූපයේ සුදුසුකම නිසා කියලයි ආරංචි. එයාට දෙන වැටුපත් ඉහළයිලු.

එයා මේ ඇමැති භවතගේ පෞද්ගලික ලේකම් වුණාට එයාට සිංහල වගේම ඉංග්‍රීසිත් අමාරුය කියලා සමහරු කියනවා. ඒත් ඇමැති අනුග්‍රහයෙන් මේ නෝනට ඉහළ වැටුපක් සමඟ සියලු වරදාන පහළ වෙමින් තිබෙන බව එයාගේ අමාත්‍යංශෙ පැත්තෙන් ආරංචියි. මේකෙ තිබෙන රහස දන්නෙ දෙතුන්දෙනාලු. ඒක රස රහසක් කියලත් තතු දත් අය කියනවා

 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 පෙබරවාරි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30