2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා

අමුතු සැලසුමක්

 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 498

ආණ්ඩුවෙ කටයුතු ගැන ප්‍රචාරක වැඩකරන ආයතනයකට අමුතු නියෝගයක් ලැබිලලු. මේක ලැබිලා තිබෙන්නෙ ආණ්ඩුවෙම එක්තරා දේශපාලන පොරකගෙන්....

බණ දැනගත්තට ඒක හරියට කියාගන්න බැරි ආණ්ඩුවෙ ලොක්කෙකුට ලැබෙන ප්‍රචාරය මදි නිසා මෙහෙම නියෝගයක් පනවල තියෙනවය කියලත් සමහර පොඩි මන්තිරිලා දියවන්නා කවුන්සිල් ලොබියෙ කතාවෙනව අපට ඇහුණා....

කොහොම නමුත් මේ නියෝගය අනුව ආණ්ඩුවෙ ප්‍රචාරක අංශයෙන් යමක් ප්‍රචාරය කරනවා නම් ඒක කරන්න ඕන ප්‍රවෘත්තියට මුල්වුණ තැනැත්තාගෙ තනතුර අනුවලු... එතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ රටේ ඉහළම තැන්වලින් එන කතාවලට මුල්තැන දෙමින් ප්‍රචාරක වැඩ කිරීමලු...

හැබැයි මේ නියෝගය නිසා සැබෑවටම වැදගත්කමක් තියෙන තොරතුරක් පොඩි මන්තිරි සයිස් කෙනෙකුගෙන් ලැබුණොත් ඒක මුල්තැනකට ගන්න බැරිලු....

මේ අමුතු ප්‍රචාරක සැලසුම නිසා ආණ්ඩුවෙ සමහර ප්‍රචාරක ආයතන අමාරුවෙ වැටිලා දඟලද්දී පෞද්ගලික අංසෙ ප්‍රචාරක ආයතන කප් ගහමින් ඉන්නවලු.

 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:07
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30