2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා

රහස් ඔත්තුවක්

 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 578

පසුගිය දවසක කොළඹ 7 එක්තරා සුපිරි නිවසක අලි පාටියෙ කස්ටියගෙ සාදයක් තිබුණ. ඒක සංවිධානය කළේ සුජී ඇමති තැනලු.

මේ සාදය නැගල යද්දි රැස්ව හිටපු අලි පාටියෙ ප්‍රබලම කිහිප දෙනෙක් කළාය කියන කතාවක් මහ රෑම මන්දිරයට වාර්තා කරල තියෙන්නෙ අලි පාටිය පැත්තෙම කෙනෙක් කියල ආරංචියක් ගියා. 

මේ ආරංචිය අනුව තවත් මාස කිහිපයක් රටේ බලවත්ම පුටුවක වැජඹෙන කෙනෙක් ගැනයි කතාවෙලා තියෙන්නෙ. ඊට අමතරව පාස්කු ප්‍රහාරයේ සැබෑ වරදකරුවන් කව්ද යන්න ගැනත් එක්තරා සමාගමක් හදිසියේ ලක්ෂෙට කොඩි දාන්න පටන් ගත් ආකාරයත් ලොකු පවුලක තරැණයෙක් සහ තරුණ නෝන කෙනෙකුගෙ වැඩ ගැනත් මෙතෙන්දි කියැවුණා කියල මහ මන්දිරයට ලැබුණ ඔන්ද ස්පොට් වාර්තාවෙ තිබ්බලු. ගෙනගිය කෙනාට ස්තූති පූර්වක සහයෝගයකුත් එතැනින් ලැබුණ කියල කියැවෙනව. දැන් මේ ගැන සියුම් සොයා බැලීමක් කරන්න පටන් අරන්ලු....

 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අගෝස්තු 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30