2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා

ළඟින් ඉන්න බැරිලු

 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 569

පසුගියදාක බණ්ඩාරනායක සමරු හලේ රටේ ලොකු ලොක්කන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ලොකු රැස්වීමක් තිබුණා. මේ රැස්වීමෙ ආරාධිතයො අතරෙ හිටි ලොකු මහත්තයා වගේම අත පාටියෙ පුටු පාටියෙ ලොකු ලොක්කො හුඟ දෙනෙක් ඇවිත් හිටියා...

ප්‍රධානම ආරාධිත අමුත්තාම මුල් පේළියේ අසුන් ගන්නයි සංවිධායකයො කටයුතු සූදානම් කළේ. රැස්වීම ඇරඹීමට පෙර අත පාටියෙ වැඩිය උස නැති ඉතාම ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් රුස්වීම් ශාලාවට ඇවිල්ලා තමන්ගෙ ආසනේ තියෙන්න කොහේද බැලුවා. එයා ඉතාම ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් නිසා උන්නැහේගෙ පුටුව තිබුණෙ ලොකුම ලොකු අය ඉන්න අසලින්මයි...

එතෙන්ට ගිය මේ අතපාටියෙ ලොක්ක (හිටපු ඇමැති) සංවිධායකයෙකුට කතා කරලා තමන්ගෙ ආසනේ ඈතට මාරු කරල දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා....

ඒ අනුව වෙනත් ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් හිටපු ඈත තැනකට උන්නැහේගෙ ආසනේ මාරැකළා. බලවතුන් මැද්දේ අසුන් ගන්න නියමිතව තිබුණ මැන්නැහේ ඈත ආසනේකට ආවම ළඟ හිටපු අය ඇහුව ඇයි ලොකු මහත්තුරු එක්ක නොයිද ඈතට ආවෙ කියලා....
ඊට පස්සෙ වටපිට බලපු ජ්‍යෙෂ්ඨය දුන්නා මේ වගේ උත්තරයක්...

අපේ ඔය ලොක්කො එක්ක ඉඳලා කරගත්ත හරිය ඇති. එයා එක්ක ගිහිල්ලා අපි නැතිවුණා... තවදුරටත් ඒක වෙන්න දෙන්න බැහැ. ඒ හින්දා මම දැන් ඉන්නෙ ඈතින් තමයි... මම හිතාගෙන ඉන්නෙ අද හෙටම හිටපු ලොක්කා හම්බවෙන්න. හම්බුවෙලා එයා එක්ක ඊළඟ ඡන්දෙට සැට් වෙන්නයි...

අත පාටියෙ ජ්‍යෙෂ්ඨය කිව්ව ඒ ප්‍රශ්නය අහපු ජ්‍යෙෂ්ඨය මේ කතාව අහලා තුෂ්ණිම්භූත වෙලා උඩබිම බලන්න ගත්තලු.

 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30