2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා

ආණ්ඩුව දෙන කසාද ණය ඉල්ලන්න හදන මන්ත්‍රී

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 498

විවාහ වෙන්න යන තරුණ තරුණියන්ට රුපියල් කෝටියක් සහන ණයක් හැටියට දෙන්න තීන්දු කළේ පසුගිය අයවැයෙන්... දැන් ඒ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් අරන්ලු... ඒත් විපක්ෂය නම් කියන්නෙ බැංකුවලින් ඔය කියන තරම් වේගෙන් ණය ලැබෙන පාටක් නැහැ කියලයි...

ඒ ගැන විපක්ෂ මන්තිරිවරැ කතාබහ වෙන තැනකදි හෙළිදරව් වුණු කතාවකින් කියැවුණේ ළඟදි විවාහ වෙන්න ඉන්න ලොකු පවුලක තරැණ මන්ත්‍රී කෙනෙක් මේ හෝම් ස්වීට් හෝම් ණය ඉල්ලන්න යනවය කියලයි...

තවත් මාස දෙකකට පස්සෙ විවාහ වෙන්න යන මේ තරැණ මන්ත්‍රීවරයාට පවුලෙ අයගෙනුත් උපදෙස් ලැබුණේ තරැණයන්ට විවාහයේදි දෙන මේ අපූරු ණය සහනාධාරය ලබාගන්න කියලලු...

ඒ අනුව තරැණ මන්තිරි තැන ළඟදිම ප්‍රධාන පෙළේ බැංකුවකට ගිහිල්ල විවාහ සහතිකේට දෙන හෝම් ස්වීට් හෝම් ණය ලබාගන්න ඕන කරන ලිපි ලේඛන ගේන්න ලෑස්ති පිට ඉන්න බව අපට ආරංචියි...

 

 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30