2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා

සුබ දවස්!

 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 937

පසුගියදාක ආණ්ඩුවෙ ඉහළම මන්දිරේකට කොළඹ කිට්ටුව ඉන්න තරුණ දෛවඥයෙක් කැඳෙව්වා..

එයාට එන්න කිව්වෙ මේ දවස්වල කැළඹිලා තියෙන දේශපලන තත්ත්වය අවසන් වී රටේ ඉහළම චරිතයකට සුබ කාලය උදාවන්නේ කවදාදැයි දැනගන්නලු..

ඒ ආපු දෛවඥයා සේරම වෙලාවල් කලාවල් බලල දුන්න උපදෙස් අනුව ජූලි මාසෙ 10 – 11 ඕනදේකට සුබ දවස් බව කියැවුණා..

විශේෂ තීන්දුවක් ගන්නව නම් ඒ දවස් දෙක තුළ ගත්තොත් මල්හතයි කියලත් කීවලු..

මේ ගැන කාරණා කාරණා දන්න දෙතුන් දෙනෙක් දැන් බලන් ඉන්නෙ ඔය කිව්ව දවස්වල මොකක්වේද කියලයි.. හරියට තොරතුරු දන්නෙ නැතත් ලොකුම මන්දිරේ එක්ක සමීප ගනුදෙනු තියන අය කියන්නේ සමහර විට වැදගත් ගැසට් පත්තරයක් ඔය දවස්වල නිකුත් වෙන්න පුළුවන් කියලයි. 

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30