2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා

පට්ටම් ගෝරියක්

 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 473

පළාත් ආණ්ඩුකාරවරු දෙන්නෙක් එකපාර ඉල්ලා අස්වුණු නිසා පුරප්පාඩු දෙකක් ඇතිවුණා... මෙයින් බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරකමට වගේම නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාරකමටත් තිරය පිටුපස්සෙ ලොකු සටනක් දියත් වුණේ අස්වීම සිද්ධවෙන්නත් කලින්ම ඉඳලයි.

බස්නාහිර සටනෙදි නම් දෙකක් ඉදිරිපත් වුණා. ඉන් එකක් හිටපු මහ ඇමැති තැනගෙ. අනෙක අලි පාටියෙ ඉන්න හිටපු ඇමැති සයිස් ඉමිතියාස් උන්නැහේගෙ.

නමුත් ඉමිතියාස් උන්නැහේගෙන් ඒකට ප්‍රතිචාර ලබාගන්න ඉහළ තැන් උනන්දු වුණේ නැතිලු...

ඒ අස්සෙ නැගෙනහිර ආණ්ඩුකාර පට්ටමටයි ලොකුම සටන ආවෙ. හිටපු ආණ්ඩුකාර රෝබෝ තුමා ප්‍රබල සටනක් දියත් කරමින් හතර පැත්තෙන්ම තමන්ට තියෙන සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කරන්න වුණා.

ඊළඟට ආවෙ ෆේරියල් නෝනගෙ නම... තවත් කස්ටියක් හිටපු ඇමැති අතාවුල්ල වගේම අතා සෙනවිගෙ නමත් කරළියට ගෙනාවලු...

කොහොමහරි මේ නාමයෝජනා සහ බලපෑම් ඉහළම මන්දිරේට වාතයක් වෙන තැනට ඇවිල්ල... ඊට පස්සෙ කාටවත් නොකියා රටේ ලොකු තැන හිටපු පුරපති මුසා උන්නැහේ පත් කළා... දකුණෙ ශාන් උන්නැහේ නැගෙනහිරට පත් කළා.

 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00