2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා

පොදු අපේක්ෂකයා

 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 507

රටේ ලොකුම පුටුවට කෙනෙක් තෝරන්න තියන ඡන්දෙට ඉදිරිපත් වෙන්න යනවය කියන කොඩි-තුවක්කුවක් වගේ නීති ලොක්කෙක් ඉන්නවා...

උන්නැහේ නීති ලොක්කෙක් කිව්වට අවුරුදු ගණනකට ඒකත් කරගන්න බැරි මට්ටමට පත්වෙලයි දැන් ඉන්නෙ.

එයා මේ දවස්වල තමන්ගෙ ඡන්ද ව්‍යාපාරෙ පටන්ගන්න සේරම සූදානම්ලු. ඒ සඳහා මුලින්ම කරන්නෙ තමන්ගෙ ප්‍රතිවාදීන් වෙන්න පුළුවන්ය කියලා හිතන පසුපෙළ අපේක්ෂකයො හම්බුවෙලා සමගි සන්ධාන කතාවක් දාන එකලු.

එහෙම කරලා එයා කියන්නෙ අපි සේරම මේ සටනට බැහැලා වැඩක් නැහැ. මම ඉල්ලන්නම්. තමුන්නාන්සෙල ඔබයි අපේ ජනපති කියල මාව අපේක්ෂකකමට නම් කරන්න කියලලු.

ජනපති සටනට එන්න යනවය කියන සමහර ව්‍යාපාරික අපේක්ෂකයො දිගින් දිගටම හම්බුවෙමින් මේ කොඩි-තුවක්කුව අර ඉල්ලීම කරනකොට එයාගෙන් බේරෙන්න බැරිකමට එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හා අපි එහෙම කරන්නම් කියල පොරොන්දුත් වෙලා කියනවා...

කොහොම වුණත් එහෙම පොරොන්දු වූ අයත් තම තමන්ගෙ ඡන්ද සටන වෙනම ගෙනියන්න කරගෙන ආපු වැඩපළ ඒ විදියටම කරනවලු.

 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2020 මැයි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00