2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා

දයාබර කැපිල්ලක්

 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 563

පසුගිය දවසක පුරප්පාඩු වුණු ආරස්සක අංසෙ ඉහළම පුටුවකට දයාරබර හමුදා ලොක්කෙක් පත් කරන්න කියල රටේ ඉහළම කන්තෝරැවට ප්‍රබල යෝජනාවක් ආව...

මුන්නැහේ උතුරේ ජයග්‍රාහී මෙහෙයුම කාලෙ ප්‍රබල වැඩ කොටසක් කරපු ඊළඟට එක්තරා හමුදාවක මහ පුටුව භාරව හිටපු කෙනෙක්...

ඉතින් උන්නැහේගෙ නම මේ තනතුරට යෝජනා වුණාම සමහරු සතුටු වුණා... ඒත් එක්තරා ප්‍රධාන පක්ෂයක ලොකුම ලියන මහත්තයෙක් මේ වැඩේට සතුටු වුණේම නැතිලු... උන්නැහේ රටේ ලොකු මහත්තයගෙත් හොඳ ගෝලයෙක්ලු... කලින් කලට පක්ෂ ගණනාවක හිටපු මුන්නැහේ අපි කියන ආරස්සක ලොක්කට විරැද්ධ උන්නැහෙ තමන්ගෙ ගම් පළාතෙ කෙනෙක් වීමත් ඊළඟ ඡන්දෙකදි උන්නැහේ විපක්ෂයෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලන්න යනවය කියන ප්‍රචාරයත් නිසාලු...

දයාබර ආරස්සක ලොක්ක එහෙන් ඡන්දෙ ඉල්ලුවොත් තමන්ව කැපෙයි කියල එයාට බයයිලු...

ඒ නිසා උන්නැහේ තමන් සතු සියලු දහිරිය යොදල ආරස්සක අංසෙ මහ පුටුවට ඔය කියන උන්නැහේව දාන්න නම් එපා කියල අඳෝනාවක් නැගුවලු... ඒකට හිත උණුවෙච්ච ඉහළ තැන්වලින් වැඩේ නැවැත්තුව කියලයි තතු දත් අය කියන්නෙ.
මේ දයාබර ආරස්සක ලොක්කගෙ වැඩේ මෙහෙම වුණේ ඒ දයාබර ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට වුණත් උන්නැහේ වයඹින් ඡන්දෙට එන එකනම් ෂුවර් කියල සමහරැ කියනව...

 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30