2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා

යන පාටක් නැතිලු!

 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 482

පක්ෂ මාරුවකට සැරසුණ වතුකර මන්තිරි උන්නැහේ කෙනෙකුට උන්නැහේලගෙ පක්ෂයෙ නායකය ඉල්ලා අස්වෙන්න කියල දැඩි ලෙස බලපෑම් කරන්න පටන් අරන්ලු....

ඒකට හේතුව හැටියට කියන්නෙ තමන්ගෙ පක්ෂයෙ මහ ලේකම් පදවිය දරන නෝන කෙනෙකුට ටික දවසකට හෝ ඒ පට්ටම දෙන්න ඕන කියලලු....

කාලයක් වතුකරේට රජුන් තැනූ පක්ෂයක නායකත්වය දරන නායක මෑන් කොච්චර කිව්වත් මන්තිරි තැන අස්වෙන පාටක් නැහැ කියලයි අපට ආරංචි... ඒකට හේතුවත් රහසක්ලු...

පක්ෂනායක මෑන්ගෙ හිතේ විතරක් තිබුණ රහස එයාගෙ සමීපතමයකුට කියල එතනින් මන්තිරි තැනගෙ කනට ඒ රහස ගියාට පස්සෙලු එයා අස්වීම කල්දදා ඉන්නෙ...

අපට ආරංචි හැටියට මන්තිරි තැන අස්වුණාම ඒ තනතුරට ලැයිස්තුවෙ ඊළඟට ඉන්න පක්ෂ මහ ලේකම් නෝන පත්කරල මාසෙකින් විතර පක්ෂ නායකයගෙ තරුණ පුතා ඒ තනතුරට පත්කිරීමලු මේ අස්වෙන්න කියන කතාවෙ ඇත්ත හේතුව....

ඒ හින්ද පක්ෂයෙ ලොක්ක කොච්චර කිව්වත් මන්තිරි තැන නම් යන පාටක් නැතිලු... එයා නම් මාර ලිංගම් කෙනෙක් කියලයි මේ ගැන තතු දත් අය කියන්නෙ.

 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30