2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා

ලිඛිතවම දෙන්න යයි!

 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30 542

අලිපාටියේ පොඩි අලි පැටව් දහ දෙනෙක් ලෑස්ති වෙනවලු පක්ෂයේ ලොකු තැනට ලියුමක් දෙන්න. ඒ තමන්ට දැන්වත් තමන්ගේ පළාත වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න මොනව හරි ප්‍රතිපාදන දීලා සලකන්න කියලයි.

මේ අය පහුගිය සටනට ලොකු වැඩක් කළ නිසා එයාලටත් උපකාර කරන්න කියලා මෙයාලා ඉල්ලන්නලු යන්නේ. විශේෂයෙන් පැත්ත මාරු කරන අය වගේ පක්ෂය දාලා නොගිහින් ළඟටම වෙලා ඉන්න ඒ අයට තමන්ගෙ ජනතාවට සේවය කරන්න ඉඩදෙන්න කියලයි මේ අය ඉල්ලන්න යන්නෙ.

මේ අය පුලතිසිපුර, සබරගමුව, බස්නාහිර, දකුණ යන පැති නියෝජනය කරන අයලු. එයාලා අතරෙ වෙන්න මහ ඇමතිල දෙන්නෙකුත් ඉන්නවලු. එයින් එක්කෙනෙක් සබරගමුවෙ අනික රජරටලු.

 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30