2017 ජනවාරි 21 වන සෙනසුරාදා

පාවහන් වාසනාව

 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 198

පසුගිය දවසක අහසෙ වැඩකටයුතු බලාගන්න අධිකාරියක ලොක්කො තමන්ගෙ විෂය භාර දේසපාලන ලොක්කට අමුතු අවුරුදු තෑග්ගක් දුන්නලු...මේ අවුරුදු තෑග්ග හැටියට දුන්නෙ සපත්තු තොගයක් කියලයි කියැවෙන්නෙ...

පසුගිය ගංවතුර කාලෙ මේ අධිකාරියෙ මහත්තුරු ජනතාවගෙන් සම්මාදම් සපත්තු තොගය විපතට පත්වෙච්ච ජනතාවට බෙදාගන්න බැරුව ගොඩ ගහගෙන ඉඳලා පස්සෙ මේක විෂය භාර උප ඇමැති තැනට තෑග්ගක් හැටියට දෙන්නලු ගියේ... ඒක දැනගත් කැබිනට් සයිස් මහත්තයට මලපැනල ඒක තමන්ට ඕන බව කීවා කියනවා... ඒ අනුව උන්නැහේට බඩු තොගය ලැබුණලු...

මේ සපත්තු ළඟදිම ඇමැතිතුමාගෙ දිස්තිරික්කෙ ජනතාවට දෙන්නලු යන්නෙ...

මොනව නැතත් ඊට පස්සෙ උන්නැහේගෙ සීතල ඡන්ද කොට්ඨාසෙ ජනතාවට සම්මාදම් පාවහන් වාසනාව උදාවෙන බවනම් සහතිකයි...

 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:10
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00