2017 ජනවාරි 21 වන සෙනසුරාදා

පොහොට්ටුවට විරෝධය

 2016 දෙසැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00 544

ඒකාබද්දෙ ඉන්න කස්ටියගෙන් සමහරු ඉන්නෙ දෙලොවක් අතරලු. ඒකට හේතුව ජී.එල් තුමාලා හදපු පොහොට්ටුව කියලයි ආරංචි...

මේ පොහොට්ටුව මෙහෙයවන සමහර ලොකු ලොක්කන්ට රටේ ජන ප්‍රසාදයක්  නැතිවීමලු තියන ප්‍රශ්නය...
ඒකාබද්දෙ ඉන්න ප්‍රබල චරිත දෙකක් තමන්ගෙ කණ්ඩායම ඇතුළෙ ඉඳන් නොයෙක් වර මේ ගැන විරෝධය ප්‍රකාශ කරලය කියලත් දැනගන්න තියනවා...

මාතර පැත්තෙන් ආපු කටකාර මන්ත්‍රී උන්නැහේ කෙනකුයි කළුතර පැත්තෙන් ඇවිත් ඉන්න කුමාරයයි පොහොට්ටුව ගැන ඇතුළෙදි තමන්ගෙ අසතුට නිතර නිතර ප්‍රකාශ කරනවලු. ඒත් ඉතින් ළඟ එන ඡන්දෙට පළාත් පාලන කස්ටියට මාවතක් හදල දෙන්න ඕන නිසා පොහොට්ටුව පිපෙන්න අරින්න කියල ඒකාබද්දෙ ජ්‍යෙෂ්ඨයො කියන්න පටන් අරන්.

 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:10
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00