2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා

රෙදි බද්දෙන් රෙදි ගැලවේ

 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 177

I ව්‍යාපාරික වාර්තාකරු

මෙරටට ආනයනය කරන අමුරෙදි සහ නූල් වෙනුවෙන් අය කළ සෙස් බද්දට අමතරව 15%ක වැට් බද්දක්ද අයකරන්නට පටන් ගැනීම නිසා රට තුළ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය බරපතළ අර්බුදයකට ලක්ව ඇතැයි දේශීය රෙදිපිළි නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෙක් දේශයට කීය.

අප වෙත වාර්තා වන ආකාරයට දැනට අමුරෙදි හා නූල් ආනයනයේදී කිලෝවකට රුපියල් 100/-ක සෙස් බද්දක් අයකෙරේ. එසේම එමගින් යම් නිෂ්පාදනයක් සිදුකළ විට එහි වටිනාකමට තවත් 10%ක මුදලක් එකතු කර ඒ සියලු ගාස්තු මත 15%ක වැට් බද්දක් පනවා තිබේ. එම බදු රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට දරාගැනීමට අපහසු වීම හේතුවෙන් මෙම කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව ඍජු හා වක්‍ර රැකියා කරන දස ලක්ෂයකගේ පමණ රැකියා අනතුරට ලක්ව ඇතැයි දේශයට වාර්තා වෙයි. මෙම කර්මාන්තය ආශ්‍රිත සමස්ත ව්‍යාපාරවල වාර්ෂික මෙහෙයුම අමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 100 (ඩොලර් බිලියනය) ක් පමණ වෙතැයිද සඳහන්ය.

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30