2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා

ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු ඉන්දියාවට

 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:01 107

සංජීවිකා සමරතුංග l

හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ධූරයට පත්කරනු ලැබ සිටී. ඉන්දියාවේ දැනට මහ කොමසාරිස් ධූරය දරන හිටපු විදේශ ලේකම් චිත්‍රාංගනී වාගීෂ්වර මහත්මියගේ නිල කාලය හමාර වීම නිසා මෙම පත්වීම කර ඇත. 

මේ වනවිට පුරප්පාඩුව පවත්නා මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ධූරයට දැනට දකුණු කොරියාවේ තානාපති ධූරය හොබවන මනීෂා ගුණසේකර මහත්මිය පත් කිරීමට රජය තීරණය කළේය. එසේම ලබන මස පුරප්පාඩු වන දකුණු අප්‍රිකාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ධූරයට අරුණ කුමාර මල්ලිමාරච්චි මහතා පත් කිරීමට ද තීන්දු කර ඇත. මෙම පත්වීම් සඳහා වන නාමයෝජනා පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලතල කාරක සභාවට මේ වනවිටත් යොමු කර තිබේ.

 

 

 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30