2018 ජුනි 30 වන සෙනසුරාදා

ක්‍රිකට් පාලනයට හිට්ලර් කෙනෙක් ඕනෑ

 2018 ජුනි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 127

I ගයාන් ගාල්ලගේ

ක්‍රිකට් පරිපාලනය සඳහා (හිට්ලර්) කෙනකු රටට අවශ්‍ය බවත් දේශපාලනයට හිට්ලර්ලා අවශ්‍ය නොවන බවත් ඛනිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා දේශයට පැවසීය.

සූදු කාරයන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ළංවීම නිසා ක්‍රිකට් විනාශ වුණු අතර එයට සම්පූර්ණයෙන් වගකිවයුත්තේ හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

තමන් හරිදේ හරි කීමට බයක් නොමැති බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කාලයේ ක්‍රීඩා ඇමැතිව සිටි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කිසිදු විටෙක සූදුකාරයන්ට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ළංවීමට ඉඩ නොදුන් බවත් අමාත්‍යවරයා කීය. මේ නිසා එම කාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉහළ මට්ටමක තිබූ බවද ඔහු පැවසීය.

 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30