2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා

එජාප තනි ආණ්ඩුවක්

 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 296

I දේශපාලන වාර්තාකරු

ඉතා ඉක්මනින් එ.ජා.පය තනි ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා විපක්ෂ මන්ත්‍රීන්ගේ සහාය ලබාගැනීමට රහසිගත සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කර ඇතැයි දේශයට වාර්තා වෙයි. රජයේ සිටින ජාතික ලැයිස්තුව නියෝජනය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරයකුගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම සාකච්ඡාව ආරම්භ කර ඇතැයි කියැවේ.

අදාළ අමාත්‍යවරයාගේ යෝජනාවට ශ්‍රීල.නි.ප මෛත්‍රී පිලේ ඇතැම් මැති ඇමැති පිරිසකගේ සහාය පළවී ඇති බව සඳහන්ය. එසේම ඉදිරියේදී 16 දෙනාගේ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් කිහිපදෙනකු සමඟද එ.ජා.පයේ මෙකී මෙහෙයුමට සම්බන්ධ දේශපාලනඥයන් අදහස් හුවමාරු කරගැනීමට නියමිතය.

එසේම දැනට විපක්ෂයේ සිටින පක්ෂ ගණනාවක සහාය ආණ්ඩුවෙන් පිටත සිට ලබාගැනීමටද සැලසුම් කර තිබෙන බව දේශයට වාර්තා වෙයි.

 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31