2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා

මැකොගෙන් පක්ෂ ලේකම්ලාට කැඳවීමක්

 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 20

I ගයාන් ගාල්ලගේ

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ සහ මීට පෙර නියෝජනය කළ පක්ෂ ලේකම්වරුන් සමඟ එළඹෙන පළාත් සභා මැතිවරණය නිසිලෙස පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් සිදුකිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා දේශයට පැවසීය.

එළඹෙන අඟහරුවාදා (26) උදෑසන 10.00 මැතිවරණ කොමිසමේදී මෙම සාකච්ඡාවව පැවැත්වෙයි.

විශේෂයෙන් මීට පෙර පක්ෂ ප්‍රධානින් සාකච්ඡා කරගත් ආකාරයට මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ජයගෙන පළාත් පාලන ආයතන නියෝජනය කරන පක්ෂවල ලේකම්වරුන්ටද මෙවර ආරාධනා කර ඇති බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

පළාත් සභා මැතිවරණය තව තවත් කල්යාම සම්බන්ධව සහ හැකි ඉක්මණින් ඡන්දය පැවැත්වීම සම්බන්ධව මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව ඇත.

 

 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30