2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා

භූමි තෙල් මිල බස්සයි

 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 39

ගයාන් ගාල්ලගේ l

දැනට රුපියල් 101කට පවතින භූමිතෙල් මිල හෙට (11) සිට රුපියල් 80-70 අතර මිලකට අඩු කිරීමට රජය තීන්දු කළ බව ධීවර සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා (දේශයට) පැවසීය.

ඒ අනුව භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 25ත් 30ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩුවීමට නියමිතය.

මෙම තීරණය අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ මුදල් අමාත්‍යවරයා අතර පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව ගනු ලැබූ බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30