2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා

බිල් පොල්ලක්

 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 20

 

පසුගිය වසරේ රජය වෙනුවෙන් සිදුකළ යම් යම් සැපයුම් සිදුකළ සංවර්ධන කටයුතු හා කොන්ත්‍රාත් ආදිය වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු රුපියල් කෝටි තුන්දහස් පන්සීයක (රුපියල් බිලියන 35)ක පමණ බිල්පත් මුදල් අමාත්‍යංශය විසින් මෙතෙක් ගෙවා නැතැයි වාර්තා වේ. 

මෙම මුදල් අයවිය යුතු සමාගම් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් හා සැපයුම්කරුවන් මේ ගැන ජ්‍යෙෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් ගණනාවකට පැමිණිලිකොට ඇතැයි දැනගන්නට ඇත. මහා මාර්ග අමාත්‍යංශයට අදාළ කටයුතු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයට අදාළ කටයුතු මෙන්ම ත්‍රිවිධ හමුදා ඇතුළු විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලට සිදුකළ සැපයුම් වෙනුවෙන් මෙසේ හිඟ බිල්පත් ගෙවීම ප්‍රමාද වී ඇතැයි කියැවේ.

පසුගිය වසර සඳහා රජය ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවෙන් මුලින් රුපියල් බිලියන 795ක් පමණ වෙන් කළේය. පසුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආර්ථික ඉලක්කයන් හා ගැලපීම සඳහා එම වියදම් ඇස්තමේන්තුව රුපියල් බිලියන 525කට අඩු කැරිණි. එයිනුත් රුපියල් බිලියන 500ක් පමණ විවිධ කටයුතු සඳහා වැයකර තිබේ. හිඟ බිල්පත් ගෙවිය යුතුව ඇත්තේ එම කටයුතුවල වියදම් පියවීමටය.

I ව්‍යාපාරික වාර්තාකරු

 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00