2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා

එට්කා කතාබහට භල්ලා ආපසු එයි

 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00 21

 

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර අත්සන් කිරීමට යෝජිත එට්කා ගිවිසුම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට ඉන්දීය රජයේ ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ ප්‍රධාන සාකච්ඡාකරුවන භුපින්ද භල්ලා ජනවාරි මස මුල් සතියේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි.

ඔහු කොළඹදී මෙම ගිවිසුම ගැන ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රධාන සාකච්ඡාකරුවන ආචාර්ය සමන් කැලේගම සමඟ සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතය. එට්කා ගිවිසුම 2016 වසරේ දෙසැම්බර් මස අත්සන් කිරීමට නියමිතව තිබුණත් පැවති ප්‍රායෝගික ගැටලු නිරාකරණය කරගැනීමට නොහැකි වීම නිසා එය තවදුරටත් කල්ගියේය. විශේෂයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණ සේවාව සඳහා ඉන්දිය වෘත්තිකයන්ටත් ඉඩදිය යුතුද නැත්ද යන්න ගැටලුවක්ව ඇතැයි පැවසේ.

මෙවර සාකච්ඡාවේදී ගිවිසුමේ මූලික කෙටුම්පතෙහි හටගෙන තිබෙන ගැටලු නිරාකරණය කරගැනීමට උත්සාහ කරන බව රජය පවසයි. සාකච්ඡා සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ කටයුතු අමාත්‍යංශ ලේකම් චාන්දනී විජේවර්ධන මහත්මියද එක්වෙයි.

 

සංජීවිකා සමරතුංග I

 

 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00