2017 ජනවාරි 20 වන සිකුරාදා
Hit Tours
 2016 දෙසැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
ජාඇල කේසෝන් ආහාර සාදය දෙසැම්බර් 12 සහ 13 දවස් දෙකේම උදේ 10 ඉඳන් රූ 10 වෙනකන් ජා-ඇළ කේ සෝන් එකේ CRAVE - FOOD FIESTA නමින් ආහාර සාදයක් ප...
 2016 දෙසැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 12:00
කඩුගන්නාව හා පිළිමතලාව කියන්නේ අපේ රටේ ජනතාවගේ අවධානය ඒ තරම් යොමු නොවුණු නමුත් කඩුගන්නාව දුර්ග මාර්ගය, පිළිමතලා...
 2016 දෙසැම්බර් 07 වන බදාදා, පෙ.ව. 12:00
අපි හැමෝම Surfing ගැන දන්නවා. ආරුගම්බේ ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නෙත් මේ Surfing ක්‍රීඩාව හින්දනෙ. හැබැයි මේ ත්‍රාසජනක අත...
 2016 දෙසැම්බර් 07 වන බදාදා, පෙ.ව. 12:00
සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණයේ පිහිටා තිබෙන හබරණ කියන්නේ එක් අතකින් සංස්කෘතිකමය වශයෙන් වැදගත්කමක් ඇති සංචාරක ආකර්ෂණ වගේ...
 2016 සැප්තැම්බර් 21 වන බදාදා, පෙ.ව. 12:00
The Gathering විදිහට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන මේ සිය ගණනක් වූ අලි ඇතුන්ගේ ඒකරාශී වීම නරඹන්න හොඳම මාසය හැටියට සැලකෙන්නේ සැප්ත...
 2016 සැප්තැම්බර් 21 වන බදාදා, පෙ.ව. 12:00
ලංකාවේ වැඩියෙන්ම සංචාරකයන් ඇදෙන තැන මහනුවර බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන සංචාරක ආකර්ෂණ ග...
 2016 සැප්තැම්බර් 21 වන බදාදා, පෙ.ව. 12:00
හැන්දෑ වරැවේ කොළඹ අහස දිහා බලාගෙන බීර වීදුරැවක් තොලගාන්න හෝ මිතුරන් පිරිසක් එක්ක ඇවිත් හෝ පෙම්වතිය බිරිය එක්ක ඇව...
 2016 සැප්තැම්බර් 21 වන බදාදා, පෙ.ව. 12:00
එළඹෙන සති අන්තයේ සෙනසුරාදා (24)කොළඹ බ්‍රිතාන්‍ය ජාත්‍යන්තර පාසල් ශ්‍රවණාගාරයට යන ඔබට පියානෝ සංගීත සන්ධ්‍යාවකට එක...
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:10
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00