2018 ජනවාරි 19 වන සිකුරාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කෝණ මාසවල ශුභ කටයුතු ආරම්භ නොකළ යුතු යැයි ජනතා මතයක් පවතී....
 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 වසරේ සිදුවන ප්‍රථම සූර්ය සංක්‍රාන්තිය අද දින, එනම් 2018 ජනවාරි 14 වැනි ඉරු දින සවස 1 පසු වී විනාඩි 47ට සිදුවනු ඇත....
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 ජනවාරි 7 වන ඉරැදින උදේ 6.10ට ග්‍රහමණ්ඩලයේ.......
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන දෙදහස් දහ අටේ පෙබරවාරි දහ වෙනිදා.......
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 අවසානය වනවිට අපූරු ග්‍රහ රාශි මාරු තුනක් ග්‍රහලොව.......
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රාහු කාලය කුමක් ද කියා අද සමාජයේ වැඩිදෙනෙකුට.......
 2017 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහලොව මනාලිය වූ සිකුරු ග්‍රහයා 2017 දෙසැම්බර් 25.......
 2017 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බොහෝ දෙනකුට විශ්මිත ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන ත්‍රිපුෂ්කර.......
 2017 දෙසැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 දෙසැම්බර් මස 20 වැනි බුධ දින සවස 6.32ට ග්‍රහ මණ්ඩලයේ.......
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 දෙසැම්බර් මස 11 වන සඳු දින පාන්දර 4.21ට බුධ ග්‍රහයා වක්‍ර ගමනින් වෘශ්චික රාශියට පිවිස දෙසැම්බර් 24 දින ඉරු...
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දිනවල සිදුවූ හදිසි ස්වභාවික ආපදා හේතුවෙන් රටේ ජනතාව පීඩාවට පත්විය....
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 දෙසැම්බර් මස 12 වැනි අඟහරුවාදා දිනෙන් ආරම්භ වී 2017 දෙසැම්බර් 21 දිනෙන් අවසන් වන...
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉදිරියේදී ආණ්ඩුවට අදට වඩා වෙනස් තත්ත්වයකට මුහුණදීමට සිදුවනු ඇති බවට මත පළවේ....
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 නොවැම්බර් මස 26 වැනි ඉරු දින රාත්‍රී 10 පසුවී විනාඩි 10ට සිකුරු ග්‍රහයා තමාට සම රාශි භවනක් වූ අඟහරුට අයත් වෘෂ්චික රා...
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නම ඇසූ පමණින් ජන්මීන් බියවන සෙනසුරු ග්‍රහ වස්තුවක් ලෙස අර්ථකථනය කළ හැකිය....
 2017 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017.08.18 වෙනිදා සඳු හිමි කටක රාශියට රාහු ග්‍රහයා පිවිසි අතර 2017.09.12 දා කිවි හිමි තුලා රාශියට ද ගුරු ග්‍රහයා පිවිසී ඇත....
 2017 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 නොවැම්බර් මස 16 වැනි ගුරු දින දවල් 12 පසුවී විනාඩි 23ට රවි ග්‍රහයා තමාට මිත්‍ර රාශි...
 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2017 නොවැම්බර් මස 13 වැනි සඳුදින පස්වරු එක පසුවී විනාඩි හතළිස් හතට බ්‍රහස්පති හා සිකුරු යන ග්‍රහයන් යුධ සංග්‍රාමයක න...
 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සිංහල බෞද්ධ බොහෝ දෙනා විවාහ වීමට පෙර කේන්ද්‍ර පරීක්ෂා කිරීම වැදගත් යයි සලකන බව දක්නට ඇත....
 2017 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හතර කේන්ද්‍රය පාළු වූ විට සාර්ථක ගිහි ජීවිත ගත කළ නොහැකි අතර ඔවුන් මහණකමට පමණක් සුදුසු යැයි යන මතය සමාජගත වී තිබේ. ...
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00