2019 පෙබරවාරි 18 වන සඳුදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ යුද සංග්‍රාමයක් සිදුවී පැය 24ක් ගතවීමට මත්තෙන්......
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ප්‍රබල දේශපාලනඥයකු වීමට කේන්ද්‍රයේ ගුරු හංස යෝගයක්.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පෙබරවාරි හෙවත් නවම් මාසයට නැතැක් නැතැයි........
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ ග්‍රහයා 2019.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙදෙනකුගේ විවාහය පිළිබඳ බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාට.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2019 ජනවාරි මස 20 වැනි ඉරු දින රාත්‍රී 6.06ට බුධ ග්‍රහයා........
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙදහස් දහනවයේ ජනවාරි 14 වෙනිදා රාත්‍රී 07.50ට පමණ.......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව මනාලිය වූ සිකුරු උගත් බුද්ධිමතා.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙම වසර තුළ සිදුවන ප්‍රථම සූර්ය සංක්‍රාන්ති.......
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මකරය, කුජ ග්‍රහයාගේ උච්ච ක්ෂේත්‍ර රාශියයි. මෙහිදී මේෂය.......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2019 වසරේ සිදුවන්නා වූ ප්‍රථම ග්‍රහණය........
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුජ ග්‍රහයා හැඳින්වීමට බොහෝ ජ්‍යොතිෂවේදීන් නම් කිහිපයක්ම.......
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2018 වසරේ අවසන් ග්‍රහ යුද්ධය ලෙසින් හැඳින්වෙන.........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව යුධකරු හා සෙන්පති වූ අඟහරු 2018 දෙසැම්බර්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකාව මෑත කාලයේදී මුහුණ දුන් හා මුහුණදෙමින්.......
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සොබාදම වෙනස් වනුයේ ඉර හඳ ප්‍රමුඛ ග්‍රහ බල හරහාය........
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දෙසැම්බර් 07 වන කිවි දින බුධ ග්‍රහයා ගුරුට.......
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සමාජයේ සමහරු ආදරය කර විවාහ වෙති. ඇතැම්හු යෝජිත.......
 2018 දෙසැම්බර් 06 වන බ්‍රහස්පතින්දා, ප.ව. 08:19
වීර ක්‍රියාවල හොඳ නිපුණත්වයක් ඇති හමුදාවල කටයුතු.......
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2018 දෙසැම්බර් මස 7 වැනි කිවි දින බිහිසුණු සිදුවීම්.......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30