2019 ජුලි 24 වන බදාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි කවුරුත් මැරෙන දිනය දැනගැනීමට කැමැත්තෙමු. එසේම කුමන.......
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව මනාලිය වූ සිකුරු 2019 ජුලි 23 වන කුජ දින දහවල්.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු සෙන්පතියා සහ බුද්ධිමතා ලෙස විරුදාවලිය.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙලොව උපත ලබන ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපක්ෂයම සුදුසු වයසට.......
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:44
2019.07.17 වැනිදා පෙ.ව. 4.33ට පමණ නැගෙනහිර ක්ෂිතිජයේ........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙම වසර තුළ සිදුවන පූර්ණ සූර්ය ග්‍රහණය ජූලි මස 2 වන.......
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව මනාලිය වූ සිකුරු ග්‍රහයා තමාට සම රාශි භවනක්........
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කුම්භ ලග්නයේ ලංකා කේන්දරයේ නැප්චූන් නැමැති රැවටිලිකාර........
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව සෙන්පති වූ අඟහරු තමාට නීච රාශි භවන........
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යුග දිවියට පා තබන අවස්ථාවේදී පවත්නා ග්‍රහ තත්ත්වය.......
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධියට හිමිකරු වූ බුධ ග්‍රහයා........
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහලොව රජු වූ රවි 2019 ජුනි මස 15 වැනි ශනි දින සවස.......
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නරක විපත්ති කාලයක් උදාවී දුක්ගැහැට විඳින්නට........
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 05:22
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ පංච මහා පුරුෂ යෝග බලයක්........
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කාන්තාවන් තුළ පවත්නා ලිංගික ආශාවන් හා ඒ කෙරේ දක්වන......
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ තමාට මිත්‍ර රාශි භවනක්.......
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යෝජනාවක් හෝ ප්‍රේම සම්බන්ධයක් පාදක කරගෙන යුවලක්........
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
සිදුහත් කුමරුන්ගේ උපන් දිනය නොයෙක් මතභේදයන්ට......
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
ග්‍රහලොව රජු වූ රවි තමාට සතුරු රාශි භවනක් වූ වෘෂභ රාශියට.......
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය 21දා සිදුවූ අවාසනාවන්ත ඛේදවාචකයෙන්.......
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30