2018 නොවැම්බර් 16 වන සිකුරාදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දිනවල බොහෝ දෙනා බලාසිටින්නේ අලුතින් පත්වුණු........
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2018 නොවැම්බර් මාස 6 වන කුජ දින උදේ 8.23ට........
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සිකුරු තමාට ස්වක්ෂේත්‍ර වූ තුලා රාශියෙහි.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඒරාෂ්ඨක අපලය කියූ පමණින්ම බිය ගෙන දෙන........
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කේන්ද්‍රය අනුව තමාට මුහුණ පාන්නට සිදුවන අපල.......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ ග්‍රහයා තමාට......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වනවිට තුලා රාශියෙහි ස්වක්ෂේත්‍ර බලයකින්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇතැම් ජ්‍යොතිෂවේදීන් විවාහපේක්ෂක යුවළකගේ.......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:30
බඩ හෙවත් උදරය සංකේතවත් කරන්නේ කේතුය.......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බ්‍රහස්පති වෘශ්චික රාශිගතවීම නිසා අප රටට.......
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ ග්‍රහයා තමාට මිත්‍ර රාශි.......
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
විවාහය ජීවිතයේ දෙවැනි ඉපදීම යැයි සැලකේ.......
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නිතර සිදුවන ග්‍රහයන්ගේ චලන ස්වභාවය ජීවීන්ගේ පැවැත්ම.......
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙම වකවානුව අප රටට මෙන්ම ලෝකයාට ද ඉතා අයහපත්........
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආයුර්වේදයට අනුව සූදුරු රසකාරකයක් මෙන්ම ඖෂධයක්.......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 සැප්තැම්බර් 19 වන බුධ දින පාන්දර 4.16ට ග්‍රහ මණ්ඩලයේ.......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දරුවකුට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට අද දෙමාපියන්......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ......
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අද විවාහ......
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අගෝස්තු මාසයෙන් පටන්ගෙන රට පුරා අයහපත්.......
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30