2018 ජුනි 24 වන ඉරිදා
කේන්දරේ - අසදිසි
 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 ජුනි 25 වන සඳු දින සවස 6.12ට බුධ ග්‍රහයා තමාට සතුරු රාශි භවන වූ කටක රාශියට පිවිසේ. ජුලි මස 26 වන...
 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ප්‍රබල ග්‍රහඵල හිමි ඇතැමුන් නිසා කුලය ආලෝකමත් වේ. තවත් විටෙක කුලයේ ශක්තිය නිසා ජන්මියා ප්‍රබල ලෙස වැජඹේ....
 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නවග්‍රහයින්ට අදාළ වෘක්ෂයන් පෙර ඉසිවරුන් විසින් ජ්‍යොතිෂයේදී දක්වනු ලැබ ඇති අතර නවග්‍රහ අපල ඇතිවිට එම ශාකවලට සා...
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 ජුලි 16 වැනිදා රාත්‍රී 11.27ට පමණ රවි ග්‍රහයා.......
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 ජුනි මස 18 වැනි සඳු දින බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා වක්‍ර.......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලය තුළ සිටින ක්ෂණික විපර්යාසය, කුමන්ත්‍රණ, නීති විරෝධී කටයුතු සිදු කිරීමට......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කිසියම් ජන්මියකුගේ ජන්ම දායාදය ලැබීමේදී චන්ද්‍රයා හෙවත්...
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බොහෝ අයට වැළඳෙන රෝග කොතරම් ප්‍රතිකාර ගත්තද සුව නොවෙන අවස්ථා අපමණය...
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දිනවල රටේ පරිසරය විපරිත බවට පත්ව ඇත...
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 ජුනි මස 9 වැනි ශනි දින පාන්දර 2 පසු වී විනාඩි 43ට ග්‍රහලොව...
 2018 මැයි 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:20
2018 මැයි 15 වන දින වෘෂභ රාශියට පිවිසි රවි සමග බුධ ග්‍රහයා...
 2018 මැයි 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දෙදහස් දහඅටේ ජුනි මස 15 වෙනිදා දවල් 11.37ට රවි ග්‍රහයා මිථුන රාශියට පැමිණේ...
 2018 මැයි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
018 මැයි මස 14 වන දින රාත්‍රි 8.48ට සිකුරු තමාට සමරාශි භවනක් වූ මිථුන...
 2018 මැයි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කෙනකුගේ විවාහය දෙආකාරයකින් සිදුවිය හැක...
 2018 මැයි 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සෑම පුද්ගලයෙක්ම මෙලොව එළිය දකින්නේ.......
 2018 මැයි 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2018 මැයි මස 15 වන කුජ දින පාන්දර 5 විනාඩි 4ට.......
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ග්‍රහ මණ්ඩලයේ සියුම් බුද්ධිමතා වූ බුධ ග්‍රහයා තමාට......
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කේන්දරයක රාශිවලට අදාළ වන රෝගද තිබේ........
 2018 අප්‍රේල් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉපදුණු ජන්මියා විවිධ ලෙස මියයනු ඇත. පූර්ණායු වින්දත්.......
 2018 අප්‍රේල් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ වනවිටත් ග්‍රහ මණ්ඩලයේ රජු තමාට උච්ච රාශි භවන වූ මේෂයේ......
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00