2018 මැයි 26 වන සෙනසුරාදා
කෙළින් කතාව
 2018 මැයි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 දෙනකු ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැස්සා...
 2018 මැයි 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ යම් සහායකින් යහපාලන ආණ්ඩුව බිහිවුණා...
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පසුගිය කාලය පුරාම කිව්ව දෙයක් තමයි ආණ්ඩුව අද ඉවරයි...
 2018 අප්‍රේල් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එජාපයේ ප්‍රතිසංවිධානය පසුගියදා සිදුවුණා...
 2018 අප්‍රේල් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 දෙනෙක් ඇමැතිකම් අතහැරලා ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැස්සා...
 2018 අප්‍රේල් 13 වන සිකුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාවෙන් ජයග්‍රහණය...
 2018 අප්‍රේල් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංගය ඔබලා ජයග්‍රහණය කළා...
 2018 මාර්තු 31 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ පසුගිය දවසක කියා තිබුණා විශ්වාසභංගයට...
 2018 මාර්තු 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය ඡන්දයෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ...
 2018 මාර්තු 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ රටට ළැදි ජාතිකවාදී පකෂ නායකයෙක්...
 2018 මාර්තු 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ඔබත් ඔබේ පක්ෂයේ අයත් උදම් ඇනුවා......
 2018 පෙබරවාරි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණයත් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළේ දරුණු...
 2018 පෙබරවාරි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්දය පටන් ගන්නකොටම වගේම ඡන්දයට ළංවෙලත් අනාවැකි කිහිපයක් කිව්වා පොහොට්ටුව...
 2018 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වි‍ශේෂයෙන් මොණරාගල වමට බර දිස්ත්‍රික්කයක්. ඔබ එ.ජා.ප. දේශපාලනඥයෙක්....
 2018 ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පෙබරවාරි 10 වැනිදා පැවැත්වෙන ඡන්දය ගැන හැම පක්ෂයක්ම කියන්නේ......
 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනවාරි 08 වෙනිදා මේ යහපාලන සංකල්පයට අවුරුදු තුනක් ලැබුවා....
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ සභාපතිත්වය දරන කෝප් කමිටුවෙන් පරීක්ෂණයක් සිදුකළා....
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය වෙච්ච ගමන් ඔබ කිව්වා අප්පච්චි මළා කියලා....
 2017 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2015 ජනාධිපතිවරණයේ පරාජයෙන් පස්සේ ඔබ විදෙස් ගත වුණා....
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මැයි 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00