2019 පෙබරවාරි 19 වන අඟහරුවාදා
කෙළින් කතාව
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයට වඩා........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2015 හදාගත්තු ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිල.......
 2019 පෙබරවාරි 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යූ.ඇන්.පී. කාරයො.......
 2019 ජනවාරි 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජපක්ෂවරු හැමෝටම මම කඩේ යන්නෙ නෑ......
 2019 ජනවාරි 19 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි ඉල්ලන්නේ තනතුරු නොවේ.........
 2019 ජනවාරි 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හොඳම ඡන්ද පදනම......
 2019 ජනවාරි 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔය කතාව පිටුපස්සේ චන්ද්‍රිකා .......
 2018 දෙසැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දුම් අල්ල අල්ල ඉන්නෙ..........
 2018 දෙසැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි වැරදි වැඩ කළානම්.............
 2018 දෙසැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා හැරීම.........
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල් මහත්තයගේ.........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවද - රටද...........
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තුවේ මෙවර ඇතිවෙලා......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව ඕන.......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රීතුමා මේ වෙනකොට දේශපාලනය.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් අලුත් පාර්ලිමේන්තුව පත්වෙලා සතියකුත්..........
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයා හංගලා......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ආණ්ඩුව අයාලේ යනවා කියලා විරුද්ධ පක්ෂයෙන් වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයෙනුත් චෝදනා තියෙනවා?...
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රීතුමා ඔබලා ආණ්ඩුවෙන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයාගෙ......
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30