2018 ඔක්තෝබර් 15 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රීතුමා ඔබලා ආණ්ඩුවෙන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයාගෙ......
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජන බල මෙහෙයුමෙන්......
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව ලබාදුන්......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දැන් ටික ටික ආණ්ඩුව ඇතුළේ කචල් එක එළියට එනවා නේද?...
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනබලය මෙහෙයුම නම් දැන් අවසන්. මොකක්ද මේ සටනේ අරමුණ?...
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එජාපයට යන්න......
 2018 අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව අපට......
 2018 අගෝස්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වැඩක් කරගන්න......
 2018 අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රාජිත සේනාරත්න......
 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබවහන්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ...
 2018 ජුලි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනතා ප්‍රශ්න අමතක කරලා රටේ පක්ෂ දැන් ජනාධිපතිවරණයක් පස්සේ දුවනවා...
 2018 ජුලි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහින්ද රාජපක්ෂ සාධකය ඡන්දයකදී තීරණාත්මකයි...
 2018 ජුනි 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුව පත්වෙලා දැනට අවුරුදු තුනක් ගෙවිලා. ඒත් කිසිම ස්ථාවර බවක් තවමත් පේන්න නෑ. කොයි මොහොතෙත් ගැටලු. ඇයි මෙහෙම?...
 2018 ජුනි 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී.ල.නි.ප.ය මේ වෙනකොට තුනකට කැඩිලා. කට්ටියක් රාජපක්ෂවරු එක්ක. 16ක් ස්වාධීනව, 23ක් ආණ්ඩුවේ. ඔබ ඉන්නේ කොයි කණ්ඩායමත් ...
 2018 ජුනි 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළේ ටිකක් කැපිලා පෙනුණු කතා කිව්ව ඔබ එකපාරට නිහඬ වෙලා...
 2018 ජුනි 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
කාලයත් එක්ක බලා හිටිය ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු පසුගිය දවස්වල පක්ෂයේ සිදුවුණා...
 2018 ජුනි 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගෙන් රුපියල් මිලියනයක චෙක්පතක් ගත්තා කියලා චෝදනාවක් එල්ලවෙනවා...
 2018 මැයි 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 දෙනකු ආණ්ඩුවෙන් එළියට බැස්සා...
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:31