2020 ජනවාරි 24 වන සිකුරාදා
කෙළින් කතාව
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රණවිරුවන් නිදහස් කිරීම හිතුමතේ............
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔබ නළුවෙක්. ඔබ රඟපාන්න දක්ෂයි. ඔබ මේ කරන වැඩත් එක්ක............
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉන්නේ........
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි දේශපාලන දඩයමට විරුද්ධව සටන් කරනවා අපි දේශපාලන දඩයමට විරුද්ධව සටන් කරනවා......
 2019 දෙසැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපතිවරයා ලබාගත් ඡන්ද..........
 2019 දෙසැම්බර් 14 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික ජන බලවේගයෙන්......
 2019 දෙසැම්බර් 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ආණ්ඩුවේ පරණ පුරුදු..........
 2019 නොවැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔබලා සියලුදෙනා එකතුවෙලා විශාල වෙහෙසක්..........
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එජාපය ඇතුළු සියලු දෙනා විශාල ජයග්‍රහණයක් බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි..........
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය කියනවා බුද්ධ දේශනාවට අනුව...........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් වෙනසකට ජනතාව කැමතියි..............
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නඩු අහන්න ප්‍රමාද වුණාට කාටවත් වරදින්.........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති හා අනාගත වැඩපිළිවෙළ විස්තර කරමින්............
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වසර 20කට පසුවයි ජනාධිපතිවරණයකට අපේක්ෂකයෙක්.........
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 ඔක්තෝබර් 12 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයෙක් වසර ගණනාවකට..........
 2019 ඔක්තෝබර් 05 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් ජනාධිපතිවරණය කට ළඟට ඇවිල්ලා............
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
1965 මහ මැතිවරණයෙන් ඩඩ්ලි සේනානායක මහතා බලයට...........
 2019 සැප්තැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සාම්ප්‍රදායික ඡන්දවලින් මේ පාර දිනන්න බෑ..........
 2019 සැප්තැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට කලින් පළාත්............
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:07