2018 දෙසැම්බර් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා
කෙළින් කතාව
 2018 දෙසැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රනිල් මහත්තයගේ.........
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවද - රටද...........
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාර්ලිමේන්තුවේ මෙවර ඇතිවෙලා......
 2018 නොවැම්බර් 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ෆෙඩරල් ව්‍යවස්ථාව ඕන.......
 2018 නොවැම්බර් 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රීතුමා මේ වෙනකොට දේශපාලනය.......
 2018 නොවැම්බර් 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් අලුත් පාර්ලිමේන්තුව පත්වෙලා සතියකුත්..........
 2018 ඔක්තෝබර් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයා හංගලා......
 2018 ඔක්තෝබර් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ආණ්ඩුව අයාලේ යනවා කියලා විරුද්ධ පක්ෂයෙන් වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයෙනුත් චෝදනා තියෙනවා?...
 2018 ඔක්තෝබර් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මන්ත්‍රීතුමා ඔබලා ආණ්ඩුවෙන්......
 2018 ඔක්තෝබර් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයාගෙ......
 2018 සැප්තැම්බර් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජන බල මෙහෙයුමෙන්......
 2018 සැප්තැම්බර් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව ලබාදුන්......
 2018 සැප්තැම්බර් 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දැන් ටික ටික ආණ්ඩුව ඇතුළේ කචල් එක එළියට එනවා නේද?...
 2018 සැප්තැම්බර් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනබලය මෙහෙයුම නම් දැන් අවසන්. මොකක්ද මේ සටනේ අරමුණ?...
 2018 සැප්තැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එජාපයට යන්න......
 2018 අගෝස්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව අපට......
 2018 අගෝස්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වැඩක් කරගන්න......
 2018 අගෝස්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
රාජිත සේනාරත්න......
 2018 අගෝස්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබවහන්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ...
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 දෙසැම්බර් 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2018 නොවැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30