2019 ජුනි 17 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අරාබි භාෂාව ලංකාවට..........
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උපවාසයක් කරලා මේ වෙනකොට.........
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මුස්ලිම් ජනතාවගේ සහයෝගය........
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇමති රිෂාඩ්ව රැකගන්න ගියොත්........
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
21 වැනිදා ප්‍රහාරයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක්........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
48 ඉඳන් කළයුතු දේවල් අවුරුදු.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තිස් වසරක යුද්ධය නිමාකරලා ඒ යුද ජයග්‍රහණය.........
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ඇතිවෙලා තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක...........
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වර්තමාන රටේ ඇතිවෙලා තිබෙන තත්ත්වයත්............
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජවිපෙ ඇඟේ ගාගෙන හලාගෙන...............
 2019 අප්‍රේල් 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
හයෙන් පහේ තුනෙන්.......
 2019 මාර්තු 30 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතාව ඉල්ලන්නෙ දිනන අපේක්ෂකයෙක්...........
 2019 මාර්තු 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිතුමාට විධායක බලය...........
 2019 මාර්තු 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මෛත්‍රීපාල මහත්තයා..........
 2019 මාර්තු 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තය ජනාධිපතිකම.........
 2019 මාර්තු 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැන් රටට ඕනෑ මහ මැතිවරණයක්..........
 2019 පෙබරවාරි 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිතුමා අපට ලොකුවට කැපිල්ල දානවා........
 2019 පෙබරවාරි 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද මහත්තයට වඩා........
 2019 පෙබරවාරි 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
2015 හදාගත්තු ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිල.......
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30