2019 අගෝස්තු 19 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2019 අගෝස්තු 17 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොහොට්ටුවට එන අය තොරණ ගහලා පිළිගන්නවා........
 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පොදු අපේක්ෂකයකු ගැන අපේ විශ්වාසයක්........
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජපක්ෂවරුන්ට මඩ ගහන්නේ රටට ආදරේ නැති අයයි..............
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:52
ලෝක විනාශයක් වුණේ නැත්නම්.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා ආණ්ඩුව විශ්වාසභංගය කියන අභියෝගය.........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
21 පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත්කර ඇති........
 2019 ජුනි 28 වන සිකුරාදා, ප.ව. 07:31
21දා පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක දේශපාලන ලෝකයේ...........
 2019 ජුනි 22 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයත් එක්ක........
 2019 ජුනි 15 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අරාබි භාෂාව ලංකාවට..........
 2019 ජුනි 08 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
උපවාසයක් කරලා මේ වෙනකොට.........
 2019 ජුනි 01 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මුස්ලිම් ජනතාවගේ සහයෝගය........
 2019 මැයි 25 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඇමති රිෂාඩ්ව රැකගන්න ගියොත්........
 2019 මැයි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 08:00
21 වැනිදා ප්‍රහාරයත් එක්ක බොහෝ දෙනෙක්........
 2019 මැයි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
48 ඉඳන් කළයුතු දේවල් අවුරුදු.......
 2019 මැයි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
තිස් වසරක යුද්ධය නිමාකරලා ඒ යුද ජයග්‍රහණය.........
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ඇතිවෙලා තිබෙන තත්ත්වයත් එක්ක...........
 2019 අප්‍රේල් 27 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වර්තමාන රටේ ඇතිවෙලා තිබෙන තත්ත්වයත්............
 2019 අප්‍රේල් 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
...
 2019 අප්‍රේල් 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජවිපෙ ඇඟේ ගාගෙන හලාගෙන...............
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අගෝස්තු 03 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 අගෝස්තු 10 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30