2018 මාර්තු 21 වන බදාදා
කෙළින් කතාව
 2018 මාර්තු 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය ඡන්දයෙන් පස්සේ ආණ්ඩුව ඇතුළේ...
 2018 මාර්තු 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ රටට ළැදි ජාතිකවාදී පකෂ නායකයෙක්...
 2018 මාර්තු 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී ඔබත් ඔබේ පක්ෂයේ අයත් උදම් ඇනුවා......
 2018 පෙබරවාරි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පළාත් පාලන මැතිවරණයත් සමඟ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළේ දරුණු...
 2018 පෙබරවාරි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඡන්දය පටන් ගන්නකොටම වගේම ඡන්දයට ළංවෙලත් අනාවැකි කිහිපයක් කිව්වා පොහොට්ටුව...
 2018 ජනවාරි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වි‍ශේෂයෙන් මොණරාගල වමට බර දිස්ත්‍රික්කයක්. ඔබ එ.ජා.ප. දේශපාලනඥයෙක්....
 2018 ජනවාරි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පෙබරවාරි 10 වැනිදා පැවැත්වෙන ඡන්දය ගැන හැම පක්ෂයක්ම කියන්නේ......
 2018 ජනවාරි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනවාරි 08 වෙනිදා මේ යහපාලන සංකල්පයට අවුරුදු තුනක් ලැබුවා....
 2018 ජනවාරි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් ඔබ සභාපතිත්වය දරන කෝප් කමිටුවෙන් පරීක්ෂණයක් සිදුකළා....
 2017 දෙසැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය වෙච්ච ගමන් ඔබ කිව්වා අප්පච්චි මළා කියලා....
 2017 දෙසැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
2015 ජනාධිපතිවරණයේ පරාජයෙන් පස්සේ ඔබ විදෙස් ගත වුණා....
 2017 දෙසැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ මේ යහපාලන ආණ්ඩුව ගේන්න මැරුණු කෙනෙක්. විශාල පරිත්‍යාග කළා....
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබට ලියවුණු දේශපාලන කතා පිටපතක් තිබුණ නමුත් ඔබ ඒ පිටපතෙන් පිට කතාවක් මේ ළඟදි ඉඳලා කියනවා....
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී.ල.නි.පයයි මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවයයි එකතුකරන සාකච්ඡා බරටම යනවා කොහොමද දැන් ප්‍රගතිය...?...
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දේශපාලනය ටිකක් උණුසුම් වෙලා බලු පොරයක් වගේ දැන්?...
 2017 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් තරග කරපු අය පොහොට්ටුවට හේත්තුවෙලා....
 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැති විදිහට ඔබ අමාත්‍යධුරය දරපු කාලේ රටේ ඉන්ධන හිඟයක් ආවා මොකද්ද මේකේ ඇත්ත කතාව...?...
 2017 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ එකපාරට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුණා. මේක ෙහාඳට හිතලා ගත්ත තීරණයක්ද?...
 2017 ඔක්තෝබර් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල රටේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය.....
 2017 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පහුගිය කාලයේ කතාවුණා ඔබ පිරිසක් එක්ක ආණ්ඩුවෙන් යනවා කියලා....
 2018 මාර්තු 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මාර්තු 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මාර්තු 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2018 මාර්තු 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00