2017 දෙසැම්බර් 11 වන සඳුදා
කෙළින් කතාව
 2017 දෙසැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබට ලියවුණු දේශපාලන කතා පිටපතක් තිබුණ නමුත් ඔබ ඒ පිටපතෙන් පිට කතාවක් මේ ළඟදි ඉඳලා කියනවා....
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී.ල.නි.පයයි මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවයයි එකතුකරන සාකච්ඡා බරටම යනවා කොහොමද දැන් ප්‍රගතිය...?...
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දේශපාලනය ටිකක් උණුසුම් වෙලා බලු පොරයක් වගේ දැන්?...
 2017 නොවැම්බර් 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් තරග කරපු අය පොහොට්ටුවට හේත්තුවෙලා....
 2017 නොවැම්බර් 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඉතිහාසයේ කවදාවත් නැති විදිහට ඔබ අමාත්‍යධුරය දරපු කාලේ රටේ ඉන්ධන හිඟයක් ආවා මොකද්ද මේකේ ඇත්ත කතාව...?...
 2017 නොවැම්බර් 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ එකපාරට ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වුණා. මේක ෙහාඳට හිතලා ගත්ත තීරණයක්ද?...
 2017 ඔක්තෝබර් 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ දවස්වල රටේ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය.....
 2017 ඔක්තෝබර් 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පහුගිය කාලයේ කතාවුණා ඔබ පිරිසක් එක්ක ආණ්ඩුවෙන් යනවා කියලා....
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැමදාම රටේ විවිධ ප්‍රශ්නවලදී මූලිකත්වය ගන්නවා....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ මොකද යහපාලන රජය තුළ මුනිවත රකින්නේ?...
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ ඇතුළු අය වැරෙන් කෑ ගහලා ආණ්ඩුව ගේන පනත්වලට.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුවට විවිධ ප්‍රශ්න. එකක් ඉවරවෙනකොට........
 2017 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ මුල ඉඳලම කිව්වා ආණ්ඩුවෙන් අච්චරක් යනවා මෙච්චරක්.......
 2017 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබලා පසුගිය කාලයේ වේදිකාවල බෙරිහන් දීලා......
 2017 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තිලංග සුමතිපාල කියන්නේ සෑම රාජ්‍ය නායකයෙක් ළඟින්ම ඉන්න.......
 2017 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරුන්ගෙන් වැඩිම.......
 2017 අගෝස්තු 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වුණු කාලයේ ඉඳන් සද්දයක් නැතුව........
 2017 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවසක කිව්වා හොරු අල්ලන්න ආපු අපිට.......
 2017 අගෝස්තු 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුව වර්තමානය වෙනකොට විශාල අර්බුද රැසකට.......
 2017 ජුලි 28 වන සිකුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒ දවස්වල කතාවක් තිබ්බා තැටිය රත්වුණාම රොටිය.......
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 නොවැම්බර් 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 දෙසැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00