2017 ඔක්තෝබර් 20 වන සිකුරාදා
කෙළින් කතාව
 2017 ඔක්තෝබර් 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැමදාම රටේ විවිධ ප්‍රශ්නවලදී මූලිකත්වය ගන්නවා....
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ මොකද යහපාලන රජය තුළ මුනිවත රකින්නේ?...
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ ඇතුළු අය වැරෙන් කෑ ගහලා ආණ්ඩුව ගේන පනත්වලට.....
 2017 සැප්තැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුවට විවිධ ප්‍රශ්න. එකක් ඉවරවෙනකොට........
 2017 සැප්තැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ මුල ඉඳලම කිව්වා ආණ්ඩුවෙන් අච්චරක් යනවා මෙච්චරක්.......
 2017 සැප්තැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබලා පසුගිය කාලයේ වේදිකාවල බෙරිහන් දීලා......
 2017 සැප්තැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
තිලංග සුමතිපාල කියන්නේ සෑම රාජ්‍ය නායකයෙක් ළඟින්ම ඉන්න.......
 2017 අගෝස්තු 26 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිවරුන්ගෙන් වැඩිම.......
 2017 අගෝස්තු 19 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ වුණු කාලයේ ඉඳන් සද්දයක් නැතුව........
 2017 අගෝස්තු 12 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පසුගිය දවසක කිව්වා හොරු අල්ලන්න ආපු අපිට.......
 2017 අගෝස්තු 05 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මේ ආණ්ඩුව වර්තමානය වෙනකොට විශාල අර්බුද රැසකට.......
 2017 ජුලි 28 වන සිකුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒ දවස්වල කතාවක් තිබ්බා තැටිය රත්වුණාම රොටිය.......
 2017 ජුලි 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ පහුගිය කාලයේ කිව්ව දේවල් එක්ක.......
 2017 ජුලි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුව යම් යම් ප්‍රශ්නවලදී පැටලිලා තියෙනවා.......
 2017 ජුලි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සද්ද වහගෙන හිටිය ඔබගේ එක ප්‍රකාශයකින්.......
 2017 ජුලි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සයිටම් එක සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයත්.......
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඒකාබද්ධයේ අය විවිධ ප්‍රහාර එල්ල කරනවා.......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔබ වරායේ භාරකරු වගේ හිටියේ. ඇයි මේ එකපාර වරායෙන් එළියට දැම්මේ? ඒක ඔබ අහන්න ඕන ආණ්ඩුවෙන්. හැබැයි මම මගේ වැඩ ටික හොඳි...
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා පරාජය.......
 2017 ජුනි 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ආණ්ඩුවට කැබිනට් ප්‍රකාශකවරු හරියටම කීයක් ඉන්නවද?...
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ඔක්තෝබර් 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 සැප්තැම්බර් 30 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00