2017 ජුලි 21 වන සිකුරාදා
බූමරංගය
 2017 ජුලි 15 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
වහල මදි අාපහු මේ වගේ......
 2017 ජුලි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මොනවහරි කියල යටිගිරියෙන්.......
 2017 ජුලි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
උගන්නල වැඩක් නෑ.......
 2017 ජුනි 24 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මල්වෙඩි නැටුම් ගැයුම්......
 2017 ජුනි 17 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
දැන් බුෆේ ක්‍රමේට අමාත්‍යංශ හදලා තියෙන්නෙ. කැමති විදියට සංස්ථා මණ්ඩල බෙදාගන්න පුළුවන්...
 2017 ජුනි 10 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 ජුනි 03 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 මැයි 27 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙන්න මෙහෙමයි හිත නොරිදෙන විදියට දඩුවම් කරන්නේ...
 2017 මැයි 20 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 02:06
...
 2017 මැයි 13 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හෙට අනිද්ද මාමගේ දානෙ තියෙනව. එදාට ස්ට්‍රයික් එකක් දාගමුද මචං......
 2017 මැයි 06 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 අප්‍රේල් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සාමාන්‍ය ජනයාගේ දුක නිවන ලේසිම ක්‍රමේ ගල් අරක්කු අඩු කරන එක.......
 2017 අප්‍රේල් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මචං මේ කුණු ප්‍රශ්නෙට වුසඳුමක් හොයන්න රට ගිහින් අධ්‍යයනෙ කරන්න ඕන......
 2017 අප්‍රේල් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 අප්‍රේල් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒ් කාලෙ වගේ නෙමෙයි. පේනවනෙ කැබිනට් එකේ ඔළුගෙඩි මාරුකරගන්න තියෙන අමාරුව....
 2017 අප්‍රේල් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මචං මටත් ආසයි රට සම්මානයක් ගන්න...
 2017 මාර්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 මාර්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 මාර්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහත්තයෝ ඇමැති පුටු එහා මෙහා වෙන්නෙ රවි සඳු කුජ බුධ ගුරුට ඕන විදියට........
 2017 මාර්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙහෙම මරාගන්න ගියොත් අපේ වැඩවලට පාතාල කාරයො රටින් ගේන්න වෙයි...
 2017 ජුලි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුලි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුලි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුලි 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජුලි 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00