2017 අප්‍රේල් 30 වන ඉරිදා
බූමරංගය
 2017 අප්‍රේල් 29 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
සාමාන්‍ය ජනයාගේ දුක නිවන ලේසිම ක්‍රමේ ගල් අරක්කු අඩු කරන එක.......
 2017 අප්‍රේල් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මචං මේ කුණු ප්‍රශ්නෙට වුසඳුමක් හොයන්න රට ගිහින් අධ්‍යයනෙ කරන්න ඕන......
 2017 අප්‍රේල් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 අප්‍රේල් 08 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඒ් කාලෙ වගේ නෙමෙයි. පේනවනෙ කැබිනට් එකේ ඔළුගෙඩි මාරුකරගන්න තියෙන අමාරුව....
 2017 අප්‍රේල් 01 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මචං මටත් ආසයි රට සම්මානයක් ගන්න...
 2017 මාර්තු 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 මාර්තු 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
...
 2017 මාර්තු 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මහත්තයෝ ඇමැති පුටු එහා මෙහා වෙන්නෙ රවි සඳු කුජ බුධ ගුරුට ඕන විදියට........
 2017 මාර්තු 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මෙහෙම මරාගන්න ගියොත් අපේ වැඩවලට පාතාල කාරයො රටින් ගේන්න වෙයි...
 2017 පෙබරවාරි 25 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
මට ගොරක දඩමස් කරන විදියවත් මතක නෑ.......
 2017 පෙබරවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
පණුෙවා කාපුව ෙහාඳ ඒළවළු නං ගුල්ලො ගහපු හාලුත් ඒ වගේ වෙන්න එපායැ.......
 2017 පෙබරවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
ඔන්න බලපං සයිටම් එපා කිව්වා වගේ අපේ ලොක්ක පෝට් සිටි එකත් එපා කියාවි...
 2017 පෙබරවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
අපේ ළමයි කොහොමද මචං රෙද්දක් ඇඳගෙන එංගලන්තෙ දොස්තර උපාධිය අරන් ලංකාවට එන්නෙ...
 2017 ජනවාරි 28 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 05:00
චුයින්ගම් කන්න කිව්වත් වැරදියි. කොස් කොළ කන්න කිව්වත් වැරදියි......
 2016 දෙසැම්බර් 12 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
...
 2017 අප්‍රේල් 13 වන බ්‍රහස්පතින්දා, පෙ.ව. 06:00
 2017 අප්‍රේල් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 අප්‍රේල් 22 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00