2017 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා
ප්‍රතිභාන
 2017 ජනවාරි 01 වන ඉරිදා, පෙ.ව. 10:50
1970-77 කාලයේදී සැලසුම් හා ආර්ථික කටයුතු භාර අමාත්‍යංශයේ උසස් නිලධාරීවරයෙකු වූ ලීලානන්ද ද සිල්වා සිය ජීවිත කතාව ග්‍ර...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
සිංහල මැද පන්තියේ ප්‍රභවය පිළිබඳව මවිසින් සපයන තීරැ ලිපි මාලාවේ අනිවාර්යයෙන් සඳහන් විය යුතු තවත් නමකි, සී.ඩබ්ලිව...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
ලංකාව ලෝක පූජිත වන්නේ අප නිදහස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසයි. මා දන්නා තරමින් පහළ බාලාංශයේ සිට සරසවි උපාධිය පිරිනැමීම ද...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
මහනුවර විසූ අපට මෙත්තානන්ද හා විජේතිලක යන නම් හොඳට හුරැ පුරැදුය. ඔවුන් දෙදෙනාම ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රධානාචාර්...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
සිංහල බෞද්ධ මැද පන්තියක් බිහි කිරීමට උරදුන් බුද්ධිමතුන් අතර මහාචාර්ය තෙන්නකෝන් විමලානන්දටද ගෞරවනීය තැනක් හිමි...
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00