2017 ජනවාරි 22 වන ඉරිදා
කතුවැකිය
 2017 ජනවාරි 21 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
නියඟය මුළු රටටම මාර කරුමයක් වෙන ලකුණු හැම අතින්ම පහළ වෙමින් තිබේ. කතා කරන්නට මාතෘකා හිඟ නැති අපේ රටේ, රට විකුණන කතා,...
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
හරියටම මීට දෙවසරකට පෙර 2015 වසරේ ජනවාරි 08 වැනිදා පැවැති ජනාධිපතිවරණයේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටුකළ මැතිවරණ කොමසා...
 2016 දෙසැම්බර් 31 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 05:35
වසරක ආරම්භය කා තුළත් ඇතිකරගන්නේ ප්‍රබෝධයකි. සතුටකි. අලුත් බලාපොරොත්තු රැසක් ඇතිව අලුත් ගමනක් ආරම්භ කිරීමට කවුරු...
 2016 දෙසැම්බර් 24 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 09:02
රටක ඉදිරිගමන සහ එරට ආර්ථිකය ගහට පොත්ත මෙනි. එකිනෙකට වෙන්ව පැවැත්මක් නැත. ආර්ථිකය සවිමත් වන තරමට රටේ ඉදිරි ගමනද වේග...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
ආණ්ඩුවක ඇමැතිවරැන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඡන්ද දායකයන් දොස් පවරන බව ප්‍රසිද්ධ රහසකි. නමුත් එසේ කරන්නේ එළිපිට නොවේ. බැණ වද...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන් තරම් බැණුම් අසන වෙනත් රියදුරන් පිරිසක් මේ රටේ නැත. ඊට තරමක් ආසන්නව බැණුම් අසන්නේ ප්‍රයිවෙට...
 2016 ඔක්තෝබර් 24 වන සඳුදා, පෙ.ව. 12:00
දඹුල්ලේ ලූනු ගොවීන්ගේ උද්ඝෝෂණ මේ රටේ දින දර්ශනයේ සඳහන් වාර්ෂික සිදුවීමක් තරමට සාමාන්‍යකරණය වෙමින් තිබේ. ලොකු ලූ...
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 14 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00
 2017 ජනවාරි 07 වන සෙනසුරාදා, පෙ.ව. 06:00