2020 ජනවාරි 24 වන සිකුරාදා
Irida Vigrahaya
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එකම පවුලක දෙදෙනෙක් එකම අවස්ථාවකදී රාජ්‍ය නායකයා...........
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයේදී ලද පරාජයත් සමඟ යූ.එන්.පී.ය.......
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විශාල ජනවරමක් ලබාගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ හත්වැනි විධායක.......
 2019 නොවැම්බර් 23 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලොක්ක තෝරන.......
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය කියනවා බුද්ධ දේශනාවට අනුව...........
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කිව්වෙ නං ගෙරද යනව.......
 2019 නොවැම්බර් 16 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පූර්ව මැතිවරණ සමය වැඩි සද්දබද්ද නොමැතිව ගෙවී ගියේය........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලුත් වෙනසකට ජනතාව කැමතියි..............
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නඩු අහන්න ප්‍රමාද වුණාට කාටවත් වරදින්.........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ස්වකීය ප්‍රතිපත්ති හා අනාගත වැඩපිළිවෙළ විස්තර කරමින්............
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණ සටන අන්තිම සතියට එළඹී තිබේ..........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයන්........
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ගිය සැරේ.......
 2019 නොවැම්බර් 09 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේ අපේක්ෂකයන්........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වසර 20කට පසුවයි ජනාධිපතිවරණයකට අපේක්ෂකයෙක්.........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලබන 16 වැනිදා ජනාධිපති ධුරයට පත්වනු ඇත්තේ ගෝඨාභය.........
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කාලයක් තිස්සේ ඇදෙමින් තිබූ අමෙරිකාව සමඟ අත්සන්.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ දවස්වල රටේ ජනතාව ඉන්නේ මාර ආතල් එකේය.......
 2019 නොවැම්බර් 02 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අලි පාටියෙ ලොක්ක.......
 2019 ඔක්තෝබර් 26 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු වූ පසුගිය අප්‍රේල් 21........
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:07