2019 ජුලි 23 වන අඟහරුවාදා
Irida Vigrahaya
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:52
ලෝක විනාශයක් වුණේ නැත්නම්.......
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ කවුද? මොනවද කරන්නේ? මේ වැකිය ලොකු රතු........
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ අගදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා.......
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
නාන තරගයක්ද.......
 2019 ජුලි 20 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අද ජූලි මාසයේ 21 වැනිදාය. තවත් ආකාරයට.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පසුගියදා ආණ්ඩුව විශ්වාසභංගය කියන අභියෝගය.........
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
විශ්වාසභංගයකින් මේ රටේ ආණ්ඩු වැටී නැත. එකම වතාවක.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දැනටමත් අමෙරිකාව සමඟ අත්සන් කර ඇති ඇක්සා.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපතිවරණයට රටේ පෙළගැසීමක් තිබියදී පළාත් සභා.......
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
එංගලන්තෙන් කුණු...
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වත්මන් ආණ්ඩුව 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා ජනාධිපතිවරණය ජයගන්නේ........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
බලන්න මං ගහන හැටි.......
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
සමහරු කියන්නෙ.......
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
දෙරටක් අතර ගිවිසුමක් ඇතිකරගත යුත්තේ දෙරටටම එම ගිවිසුමේ.......
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
21 පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත්කර ඇති........
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපේ රටේ සියලු දේශපාලන කටයුතු මෙගා ටෙලිනාට්‍යයක්........
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පසුව මතභේද රාශියකට.......
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රටේ ලොක්ක තෝරන රේස් එක.......
 2019 ජුනි 29 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
කොරේ පිටට මරේ කිව්වාක් මෙන් දැන් රටට ව්‍යවස්ථා........
 2019 ජුනි 28 වන සිකුරාදා, ප.ව. 07:31
21දා පාස්කු ප්‍රහාරයත් එක්ක දේශපාලන ලෝකයේ...........
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 13 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2019 ජුලි 06 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30