2020 ජනවාරි 24 වන සිකුරාදා
Irida Vigrahaya
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රණවිරුවන් නිදහස් කිරීම හිතුමතේ............
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යූ.එන්.පී. අර්බුදය විසඳෙනු ඇති බවට තිබූ ලොකු බලාපොරොත්තුවක්........
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය 4 වැනිදා තම විදේශ සබඳතා.......
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වන්ෂොට් කියනවා.......
 2020 ජනවාරි 18 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
වැලේ ගෙඩිය සාමාන්‍යයෙන් වැලට බර නැත........
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ඔබ නළුවෙක්. ඔබ රඟපාන්න දක්ෂයි. ඔබ මේ කරන වැඩත් එක්ක............
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
21 වැනි සියවසේ තුන්වැනි දශකයේ ශ්‍රී ලංකා........
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය පදවියේ දිව්රුම් දීමෙන්........
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ලැජ්ජාවෙ බෑ........
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රන්ජන් රාමනායකගේ හඬපට දැන් රටේ අලුත්ම පාර්ලිමන්ට්........
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉන්නේ........
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රාජාසන කතාව ඕනෑම රාජ්‍ය නායකයකුට අතිශය වැදගත්.......
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
රජය මගින් පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ඩොලර්...........
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ලැබුව අලුත් අවුරුද්දෙවත්.......
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී. ජයසුන්දර තමන්ට නියමිත........
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
අපි දේශපාලන දඩයමට විරුද්ධව සටන් කරනවා අපි දේශපාලන දඩයමට විරුද්ධව සටන් කරනවා......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
මේ ගෙවී යන්නේ 2019 වසරේ අවසාන සති අන්තයයි........
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ටැක්සි අබේට අගමැති කාර්යාලයේ නව තනතුරක්.........
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
යම් කෙනකු පිස්සුවෙන් වාගේ වැඩකටයුතු කරනු දකින.......
 2019 දෙසැම්බර් 28 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
ජොබ් ලක්ෂෙ.......
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:29
 2020 ජනවාරි 11 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 12:30
 2020 ජනවාරි 04 වන සෙනසුරාදා, ප.ව. 06:07